MTV Funkční testy - trombelastogram

TEGFFyziologický trombelastogram
TEGLTrombelastogram - hypokoagulační typ
TEGHTrombelastogram - hyperkoagulační typ
TEGFIBTrombelastogram - fibrinolytický typ
TEGTTrombelastogram - trombocytopenický typ