MTV Genotyp viru SARS CoV-2 varianty dle mutací/delecí

VAB.1.1.7 - britská varianta
VASsusp. B.1.1.7 - britská varianta
VJB.1.351 - jihoafrická varianta
VJSsusp. B.1.351 - jihoafrická varianta
VBP.1 - brazilská Manaus varianta
VBSsusp. P.1 - brazilská Manaus varianta
VCB.1.258 tzv. "česká" varianta
VCSsusp. B.1.258 tzv. "česká" varianta
VAJSbritská, nebo jihoafrická varianta
VAJBSbritská, jihoafrická, nebo brazilská Manaus varianta
VJBSjihoafrická, nebo brazilská Manaus varianta
VABSbritská, nebo brazilská Manaus varianta
VACSbritská, nebo česká varianta
VJCSjihoafrická, nebo česká varianta
VVVVVVjiná varianta