MTV Stav materiálu - hemolýza

HEM0Bez významnější hemolýzy
HEM1Materiál slabě hemolytický
HEM2Materiál hemolytický
HEM3Materiál silně hemolytický