Seznam základních dokumentů a textů k DS a NČLP

 

Následující tabulky obsahují lineární seznamy základních dokumentů k jednotlivým oblastem včetně vyznačení významu dokumentu pro základní skupiny uživatelů. Seznamy nejsou kompletní! Jedná se pouze o duplicitní alternativní formu seznamu pro úvodní rychlé seznámení s nejdůležitějšími dokumenty.

Tento přístup nenahrazuje ostatní nabízená menu obsahující podrobné popisy!

 

 

Symbolika (jen orientační):

+++ stěžejní dokument, velmi potřebný pro vaši práci

++   významný dokument, nutno prostudovat

+     doporučujeme se seznámit a rozhodnout o významu

?     nelze jednoznačně určit - posuďte sami                  

 

 

Úvodní a všeobecné informace

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Úvodní informace k projektu DS a NČLP

Datový standard, současný stav a eH

 

+++

+++

+++

++

++

Registrace uživatelů DS a NČLP

 

+++

+++

+++

+

+

Jak pracovat s CD-ROM s DS a NČLP

 

+++

+++

+++

++

++

Soupis nových a doplněných bloků v DS

 

+++

+++

+++

?

 

Změny v popisu struktury bloků DS od DS 3.01

 

+++

+++

+++

 

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS

 

+++

+++

+++

++

++

Postup zavádění NČLP a DS do praxe

 

+++

+++

+++

++

++

Verze a upgrade NČLP a DS

 

podle potřeby

Správce NČLP a DS, adresy, informační zdroje

 

podle potřeby

Užívané zkratky v textech k NČLP, DS aj.

 

podle potřeby

www.mzcr.cz (aktuální)

 

+++

+++

+++

?

?

 

 

 

NČLP

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř

 

praktický lékař

Úvod k NČLP

 

++

+

+++

+

+

NČLP - základní informace, popis a teorie

 

+++

+++

+++

++

+

 

 

 

 

 

 

 

NČLP - seznam podle názvů - základní

 

+++

+++

+++

+++

+++

NČLP - seznam podle tříd - praktický

 

+

+

+++

+++

+++

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

 

 

 

+++

+++

 

NČLP - interní číselníky - popis, typy, soupis

 

+++

++

+++

++

?

NČLP - interní číselníky - seznam, tabulky

 

+++

++

+++

+

?

NČLP - abecední výčet interních číselníků

 

++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NČLP - typy položek  z hlediska vzniku, popis

 

++

++

++

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazby mezi položkami a s položkami

 

++

++

++

++

 

Vazby mezi položkami NČLP - obecně

Vazby mezi položkami NČLP - definice vazeb

 

+++

++

+++

++

?

 

 

 

 

 

 

 

NČLP z pohledu tvůrců standardů

 

+

 

+

 

 

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

++

?

+

 

 

NČLP - formulář pro žádost o doplnění položky

 

?

+

+++

++

 

NČLP: Druhy veličin

 

 

 

++

++

 

SI jednotky

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Datový standard

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Úvod k DS

 

++

+

?

 

 

Obecný popis struktury bloků

 

+++

++

++

++?

?

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní popis všech bloků DS včetně vazeb

 

+++

++

++

++?

?

Vybrané bloky: dasta,  is,  ip, u,  lo,  vr

 

+?

 

 

 

 

Změny v popisu struktury bloků DS

 

+?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS - blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP

 

++?

++?

++?

?

 

DS - blokové schéma - V, VR, VRN

 

++?

++?

++?

?

 

DS - blokové schéma - LO, LOP, LOI, LOD

 

++?

++?

++?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Počáteční specifikace práce s DS

 

++

+

+?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

Název souboru DS a jeho konstrukce

 

+++

+

 

 

 

Záhlaví datového souboru DS

 

+++

+

 

 

 

Znakové sady pro DS

 

+++

+

 

 

 

Verze datového standardu

 

+++

+

?

 

 

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"

 

+++

+

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady souborů dat DS

 

++

+

?

?

 

Struktura DTD pro DS (hypertext)

 

+++

++

?

 

 

Použití DTD

 

++

+

?

 

 

Princip jazyků XML a XSL

 

++

+

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interní číselníky pro DS - obecný popis

 

++

+

 

 

 

Interní číselníky pro DS - seznam a odkazy

 

++

+

 

 

 

Seznam používaných interních číselníků

 

++

 

 

 

 

Seznam externích číselníků

 

++?

 

 

 

 

Seznam bloků DS - bloky - pro tisk

Seznam bloků DS - odkazy - pro tisk

 

+?

?

?

 

 

Sledování v časovém intervalu

 

+++

++

+++

++?

 

Nálezy laboratorní v DS

 

+++

++

++

++?

 

 

 

 

ČLP

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Instalace programu ČLP - návod

 

+

+

+++

 

 

Program ČLP - stručné seznámení, obrazy

 

+

++

++?

++?

+?

Program ČLP - informace, popis, nastavení

 

++

+

+++

 

 

Program ČLP - práce s číselníkem NČLP, návod

 

++

+

+++

 

 

Program ČLP - práce s číselníkem LČLP, návod

 

++

+

+++

 

 

Program ČLP - práce se škálami - návod

 

+

?

+++

 

 

Program ČLP - práce s vazbami - návod

 

++

+?

++

 

 

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

 

+

+?

+++

 

 

Program ČLP a komunikace s LIS, postup

 

+++

++

+++

+?

 

Generování číselníků pro DS - návod  

 

+++

++

+++

 

 

Práce s LČLP a LIS "AKORD"

 

+

 

++??

 

 

Práce s LČLP a LIS "MP-PROGRAM"

 

+

 

++??

 

 

Práce s LČLP a LIS "NH"

 

+

 

++??

 

 

Práce s LČLP a LIS "STAPRO"

 

+

 

++??

 

 

Práce s LČLP ve vazbě na jiné LIS

 

+

 

++??

 

 

 

 

ds3valid

(ověřená platnosti dat o pacientech)

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Instalace programu ds3valid

 

 

 

 

 

 

Dokumentace k programu ds3valid

 

++

+++

+++?

 

 

 

 

KOMUNIKACE MEZI IS

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Komunikace - obecně o internetu (populárně)

 

?

?

++

+

++

Komunikace - jak řešit v praxi (MISE)

 

+?

+?

++

+

++

Komunikace - mezi IS a DS - úvod (teorie)

 

+?

++?

++

?

?

 

 

Metodické návody - původní

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

Metodický návod MZ ČR k NČLP 2.01.01

 

++

++

++

?

?

Metodický návod MZ ČR k DS 2.01.01

 

++

++

++

?

?

Sdělení MZ ČR k DS 3.01.01

 

++

++

++

?

?

 

 

Související dokumenty a texty

 

tvůrci IS

správci NIS

správci LIS

laboratoř lékař

praktický lékař

klíč položky NČLP

 

+

+

++

 

 

událost

 

+

+

++

+

 

evidence časů vázaných k lab. zprac. vzorků

 

++

+

++

+

 

 

 

 

 

 

 

 

informace k mikrobiologickým blokům

 

 

podle zaměření

 

 

mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS

 

 

 

nelaboratorní vyšetření (RTG aj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[NCLPPOL] - popis struktury

 

+++

++

+?

 

 

[NCLPSKAL] - popis struktury

 

+++

++

+?

 

 

[NCLPVAZB] - popis struktury

 

+++

++

?

 

 

[NCLPMTV] - popis struktury

 

+++

++?

?

 

 

[LCLPPOL] - popis struktury

 

+++

++

+?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.