*nrh:nrhi – národní registr hospitalizovaných - identifikace

Hlášení hospitalizace - identifikace pacienta.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hidcis

a

10

1

rodné číslo pacienta

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

r.č. místo i.č. od DS 3.02.01

hcispac

a

-5

?

pořadové číslo pacienta

pětimístný číselný údaj

pokyny:

v DS 3.01.01 bylo povinné, nyní se nenaplňuje

Nenaplňuje se od DS 3.02.01

hobec

a

6

1

číslo obce

[Obec] #!, položka zujedn

poznámky:

položka ZUJEDN

horp

a

4

?

obec s rozšířenou působností

[Obec] #!+, položka orp

pokyny:

doplní se podle obce položka ORP

od DS 4.24.01 zrušeno

hzemepobyt

a

2

?

země pobytu

[Zeme] #!, položka a2

nové od DS 4.24.01

hzemeprisl

a

2

?

země státní příslušnosti

[Zeme] #!, položka a2

nové od DS 4.24.01

hstaobc

a

-3

1

příslušnost pacienta k EU

[PrislusnostKEu] #!, položka kod

od DS 4.24.01 zrušeno

hprisleu

a

1

1

příslušnost pacienta k EU

[PrislusnostKEU] #!, položka kod

nové od DS 4.24.01

hrostav

a

1

1

rodinný stav

[Stav] #!, položka kod

poznámky:

0-5

hkzam

a

1

1

klasifikace zaměstnání

[KlasifikaceZamestnaniJednomistna] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hdophosp

a

1

1

přijetí doporučil

[DoporuceniHospitalizace] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hdapri

a

1

datum a čas přijetí

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

hduprij

a

1

1

důvod přijetí

[DuvodPrijetiKHospitalizaci] #!, položka kod

poznámky:

1-5, 7

hprij

a

1

1

druh přijetí

[PrijetiPacientaKHospitalizaci] #!, položka kod

poznámky:

1-3

hdapr

a

?

datum a čas začátku příznaků

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

hdgz

a

-5

1

základní diagnóza pro oddělení

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

základní diagnóza za pobyt na oddělení

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hhosprv

a

1

1

hospitalizace poprvé

[ProZakladniDgHospitalizovanPoprve] #!, položka kod

poznámky:

0-2 

hdg1

a

-5

?

vnější příčina úrazu

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

povinná je-li 1.znak dgz = S nebo T

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdg2

a

-5

?

další diagnóza 2

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdg3

a

-5

?

další diagnóza 3

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdg4

a

-5

?

další diagnóza 4

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdg5       

a

-5

?

další diagnóza 5

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdaop

a

?

datum a čas operace

formát D

nebo DT

pokyny:

je-li vyplněno datum operace musí být též vyplněny položky hdgo, hnemnak, hdroper, hreoper, hpoopko. Není-li vyplněno datum operace zůstávají položky hdgo, hreoper, hpoopko prázdné.

hdgo

a

-5

?

operační diagnóza

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hnemnak

a

1

?

nemocniční nákaza

[NemocnicniNakaza] #!, položka kod

poznámky:

0-5

hdroper   

a

1

?

druh operace

[DruhOperace] #!, položka kod

poznámky:

0-2

hreoper

a

1

?

reoperace

[Reoperace] #!, položka kod

poznámky:

0-3

hpoopko1

a

1

?

pooperační komplikace - 1

[PooperacniKomplikace] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hpoopko2

a

1

?

pooperační komplikace - 2

[PooperacniKomplikace] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hpoopko3

a

1

?

pooperační komplikace - 3

[PooperacniKomplikace] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hpoopko4

a

1

?

pooperační komplikace - 4

[PooperacniKomplikace] #!, položka kod

poznámky:

0-9

hdnyjip

a

-3

?

počet dnů na JIP

číselný údaj

hdgzzz

a

-5

?

základní diagnóza za celý pobyt ve zdravotnickém zařízení (zadaná pro grouper IR-DRG)

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

vyplňuje se pouze na posledním hlášení hospitalizace u pacienta v akutní péči

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

nové od 3.10.01

hdrg

a

5

?

skupina DRG

[DrgSkupiny] #!, položka kod

pokyny:

vyplňuje se pouze na posledním hlášení hospitalizace u pacienta v akutní péči

od DS 4.24.01 zrušeno

hdapp

a

1

datum a čas propuštění (úmrtí)

formát D

nebo DT

pokyny:

dle přesnosti zadaného údaje

hdg1c

a

-5

?

příčina smrti - diagnóza Ic

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

povinné, je-li hukhosp = 7 nebo 8

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hdg1a

a

-5

?

příčina smrti - diagnóza Ia

[Mkn10_5] #!, položka kod

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

SKUPLA9=1 pro pětimístnou klasifikaci

hukhosp

a

1

1

ukončení hospitalizace

[UkonceniNeboPokracovaniHospitalizace] #!, položka kod

poznámky:

0-8

hpodape

a

1

1

potřeba další péče

[PotrebaZdravotPecePoPropusteni] #!, položka kod

poznámky:

0-6

hdnykat1

a

-4

?

počet dnů v kategorii 1

číselný údaj

hdnykat2

a

-4

?

počet dnů v kategorii 2

číselný údaj

hdnykat3

a

-4

?

počet dnů v kategorii 3

číselný údaj

hdnykat4

a

-4

?

počet dnů v kategorii 4

číselný údaj

hdnykat5

a

-4

?

počet dnů v kategorii 5

číselný údaj

hdnykat0

a

-4

?

počet dnů přerušení hospitalizace(kategorie 0)

číselný údaj

huhrady

a

-3

?

náhrady

[NahradyZaZdravotniPeci] #!, položka kod

pokyny:

max. 3 kódy náhrad

poznámky:

3-7, 9

hkrok

a

3

?

kraj, okres bydliště

[Obec] #!+, položka krajn+okresn

pokyny:

doplní se podle obce položky KRAJN, OKRESN

úprava délky v DS 3.02.01

hzdrpoj

a

3

?

zdravotní pojišťovna

[ZdravotniPojistovna] #!, položka kod

pokyny:

od 1. 1. 2007 se nenaplňuje

od DS 3.10.01 se nenaplňuje

haishlavakrk

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast hlavy a krku

0 - 6

nové od DS 4.24.01

haisoblicej

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast obličeje

0 - 6

nové od DS 4.24.01

haishrudnik

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast hrudniku

0 - 6

nové od DS 4.24.01

haisbricho

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast břicha

0 - 6

nové od DS 4.24.01

haiskoncetiny

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast končetin

0 - 6

nové od DS 4.24.01

haispovrch

a

1

?

Abbreviated Injury Scale - oblast povrchu těla

0 - 6

nové od DS 4.24.01

hdatnar

a

1

datum narození

formát D

od DS 4.24.01 povinné

- nové od 4.18.01

hpohl

a

1

1

pohlaví

[Pohlavi] #!, položka kod

od DS 4.24.01 povinné

- nové od 4.18.01

jmeno

a

-50

?

jméno pacienta

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

nové od DS 4.24.01

prijmeni

a

-50

?

příjmení pacienta

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

nové od DS 4.24.01

nrhv

e

*

výkony

nrhdgv

e

?

vedlejší diagnózy

pokyny:

lze zadat max. 14 vedlejších diagnóz

nové od DS 4.24.01

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrh: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrh: označuje národní registr hospitalizovaných