Datový standard MZ ČR 03.21.02                    

(Rozvoj v gesci MZ ČR ukončen k 1. 7. 2016.)

 

 

 

Věstník číslo 20/2015 - "Ukončení rozvoje DS3, podpora DS4"

 

Finální informace k projektu DS3 a NČLP

 

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 3.01.01

 

Datový standard MZ ČR - DS 03.21.02

 

Národní číselník laboratorních položek MZ ČR - NČLP 02.55.01

 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS), číselníky ÚZIS ČR, datové bloky

 

Výzva tvůrcům IS a uživatelům DS

Webové služby

 

Nástroje pro práci s DS

Nástroje pro práci s NČLP

 

Správce NČLP a DS, adresy a kontakty

Registrace uživatelů DS a NČLP

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS

Metodické pokyny k DS, NČLP a webovým službám

 

Alternativní duplicitní seznam významných dokumentů a textů k DS, NČLP a k nástrojům

 

Seznam použitých zkratek

 

Sdělení Odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví:

 

Od 1.1.2007 jsou veškeré upgrade Datového standardu i NČLP k dispozici pouze na serveru webových služeb  http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  včetně všech potřebných číselníků, nástrojů a dokumentů.

 

Od 1.1.2007 je platný nový Datový standard verze "4" (DS4), který nahrazuje Datový standard verze "3".

Datový standard verze „3“ je udržován již jen v nezbytně nutném rozsahu, nové datové bloky jsou zařazované pouze do Datového standardu verze „4“.

Národní číselník laboratorních položek je pro DS3 i DS4 totožný.

 

Od 1.1.2009 je přístup k serveru webových služeb možný také cestou http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.

Od 1.7.2012 je aktuální tvar DS k dispozici také na webu http://www.dastacr.cz/.

Od 1.1.2013 je součástí bloku IS blok "IDO“ obsahující bloky pro ZZS, který je zapracován pouze do DS4.

Od 1.1.2013 je součástí bloků pro NZIS registr "NRZ", který je zapracován pouze do DS4. V DS3 není!

 

Od 1. 7. 2016 je ze strany MZ ČR ukončena údržba DS verze 3 - DS3 je plně nahrazen DS verze 4.

DS veze 4 a NČLP je nadále trvale udržován a rozvíjen. NČLP je plně kompatibilní pro DS3 i DS4.

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

Praha, 15. 12. 2016