Pokračování seznamu položek zařazených do starších upgrade NČLP - upgrade do konce roku 2021

 

 

 

Řádný upgrade 2.75.01 - přidány položky s klíči od 51608 do 51610:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 10. 2021:

 

Nové položky:

 

51608 RNA viru SARS-CoV-2 - W152L (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

51609 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51610 Interferon gama (SARS-CoV-2) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

Aktualizována a doplněna MTV = GTYPCOV, vše je sjednoceno a propojeno s maticí variant „SARS‑CoV-2 PCR“ vydávanou a aktualizovanou NRL SZÚ.

Aktuální tvar je vyvěšen na webu DASTACR v menu SARS-CoV-2. Zde jsou i další informace.

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav.

 

Poznámka:

Sublinie dominantně rozšířené varianty delta jsou dosud bez dalšího zatřídění, jsou označené „AY.xx“.

AY.xx  - mutace jsou rozptýleny po celém genomu, tedy rozlišit tyto sublinie lze jen celogenomovou sekvenací. Do matice variant dle SZÚ nejsou (dosud) zařazené.


 

Řádný upgrade 2.74.01 - přidány položky s klíči od 51422 do 51607:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 7. 2021:

 

 

Pozor - redefinice položek „QuantiFERON“:

 

Vzhledem k nevhodné definici položek, která by neumožnila další rozvoj tohoto typu vyšetření a byla by problematická při realizaci vazeb na zahraniční číselníky (např. NPU), bylo nutné redefinovat 4 položky.

Zajistěte prosím přesměrování na položky nové.

 

Ruší se původní položky:

18200 MYTU - náhradou je nová: 51584

18201 MYTU - náhradou je nová: 51585

18229 CMV   - náhradou je nová: 51582

18230 CMV   - náhradou je nová: 51583

 

Nově založené položky, které nahrazují původní nevhodně definované:

51582 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18229

51583 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18230

51584 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *) … nahrazuje původní 18200

51585 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA) … nahrazuje původní 18201

 

V dalším upgarde budou doplněné další položky pro vyšetření tohoto typu.

 

 

Nové položky:

 

Hematologie:

 

51361 COVID skóre (Pt; skóre [1] Výpočet)

 

Biochemie:

 

51422 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51423 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51424 HLC IgA kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51425 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51426 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51427 HLC IgA kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51430 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51431 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51432 HLC IgA lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51433 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51434 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51435 HLC IgA lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51428 HLC IgA poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51429 HLC IgA poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51436 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51437 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51438 HLC IgG kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51439 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51440 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51441 HLC IgG kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51444 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51445 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51446 HLC IgG lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51447 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51448 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51449 HLC IgG lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51442 HLC IgG poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51443 HLC IgG poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51450 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] *)

51451 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51452 HLC IgM kappa (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51453 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] *)

51454 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51455 HLC IgM kappa (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51458 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] *)

51459 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] IA)

51460 HLC IgM lambda (P; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51461 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] *)

51462 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] IA)

51463 HLC IgM lambda (S; hmot. konc. [g/l] Turbidimetrie)

51456 HLC IgM poměr kappa/lambda (P; hmot. poměr [1] Výpočet)

51457 HLC IgM poměr kappa/lambda (S; hmot. poměr [1] Výpočet)

 

51464 Inhibin A (P; hmot. konc. [ng/l] *)

51465 Inhibin A (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

51466 Inhibin A (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51467 Inhibin A (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

51468 Inhibin B (P; hmot. konc. [ng/l] *)

51469 Inhibin B (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

51470 Inhibin B (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51471 Inhibin B (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

51472 PIVKA II (P; hmot. konc. [µg/l] *)

51473 PIVKA II (P; hmot. konc. [µg/l] Izotachoforéza)

51474 PIVKA II (S; hmot. konc. [µg/l] *)

51475 PIVKA II (S; hmot. konc. [µg/l] Izotachoforéza)

 

Mikrobiologie, sérologie:

 

51586 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51587 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51588 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51589 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51590 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51591 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51592 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51593 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51504 Anti-CMV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51505 Anti-CMV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51506 Anti-CMV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51507 Anti-CMV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51508 Anti-Coxiella burnetii IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51509 Anti-Coxiella burnetii IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51510 Anti-Coxiella burnetii IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51511 Anti-Coxiella burnetii IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51512 Anti-Coxiella burnetii IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51513 Anti-Coxiella burnetii IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51514 Anti-Coxiella burnetii IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51515 Anti-Coxiella burnetii IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51516 Anti-EBV/EBNA IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51517 Anti-EBV/EBNA IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51518 Anti-EBV/EBNA IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51519 Anti-EBV/EBNA IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51594 Anti-EBV/VCA IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51595 Anti-EBV/VCA IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51596 Anti-EBV/VCA IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51597 Anti-EBV/VCA IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51598 Anti-EBV/VCA IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51599 Anti-EBV/VCA IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51600 Anti-EBV/VCA IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51601 Anti-EBV/VCA IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51520 Anti-HAV IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51521 Anti-HAV IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51522 Anti-HAV IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51523 Anti-HAV IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51524 Anti-HAV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51525 Anti-HAV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51526 Anti-HAV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51527 Anti-HAV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51528 Anti-HBsAg (P; rel. opt. denzita [-] *)

51529 Anti-HBsAg (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51530 Anti-HBsAg (S; rel. opt. denzita [-] *)

51531 Anti-HBsAg (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51532 Anti-HSV IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51533 Anti-HSV IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51534 Anti-HSV IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51535 Anti-HSV IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51536 Anti-HSV IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51537 Anti-HSV IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51538 Anti-HSV IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51539 Anti-HSV IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51492 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51493 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51494 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51495 Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51496 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51497 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51498 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51499 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51500 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51501 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51502 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51503 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51540 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51541 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51542 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51543 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51544 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51545 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51546 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51547 Anti-Legionella pneumophila 1-6 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51548 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51549 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51550 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51551 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51552 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51553 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51554 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51555 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51556 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51557 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51558 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51559 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51560 Anti-Toxoplasma gondii IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

51561 Anti-Toxoplasma gondii IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51562 Anti-Toxoplasma gondii IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

51563 Anti-Toxoplasma gondii IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51564 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] *)

51565 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51566 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] *)

51567 Anti-Toxoplasma gondii IgG (Av) (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51568 Anti-Toxoplasma gondii IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

51569 Anti-Toxoplasma gondii IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51570 Anti-Toxoplasma gondii IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

51571 Anti-Toxoplasma gondii IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51572 Anti-Treponema pallidum (P; rel. opt. denzita [-] *)

51573 Anti-Treponema pallidum (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51574 Anti-Treponema pallidum (S; rel. opt. denzita [-] *)

51575 Anti-Treponema pallidum (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

51480 Antigen/Anti-HCV (P; rel. opt. denzita [-] *)

51476 Antigen/Anti-HCV (P; přítomnost [-] *)

51481 Antigen/Anti-HCV (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51477 Antigen/Anti-HCV (P; přítomnost [-] IA)

51482 Antigen/Anti-HCV (S; rel. opt. denzita [-] *)

51478 Antigen/Anti-HCV (S; přítomnost [-] *)

51483 Antigen/Anti-HCV (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51479 Antigen/Anti-HCV (S; přítomnost [-] IA)

51488 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; rel. opt. denzita [-] *)

51484 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; přítomnost [-] *)

51489 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51485 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (P; přítomnost [-] IA)

51490 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; rel. opt. denzita [-] *)

51486 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; přítomnost [-] *)

51491 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; rel. opt. denzita [-] IA)

51487 Antigen/Anti-HIV 1, 2 (S; přítomnost [-] IA)

 

51602 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51603 Antigen Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] IA)

51604 Antigen Chlamydia trachomatis (Výtěr ze spojivkového vaku; přítomnost [-] *)

51605 Antigen Chlamydia trachomatis (Výtěr ze spojivkového vaku; přítomnost [-] IA)

51606 Antigen Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] *)

51607 Antigen Chlamydia trachomatis (U; přítomnost [-] IA)

 

51582 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51583 Interferon gama (CMV) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

51584 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] *)

51585 Interferon gama (MYTU) (Lymfocyty T(B); arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

51576 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] *)

51577 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] PCR)

51578 RNA viru SARS-CoV-2 - A222V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51579 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] *)

51580 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] PCR)

51581 RNA viru SARS-CoV-2 - Del157-158 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 

Položky týkající se vyšetření SARS-CoV-2 jsou přehledně sepsané v dokumentu:

NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální

 

 

Aktualizována a doplněna MTV = GTYPCOV,

vše je sjednoceno a propojeno s maticí „SARS-CoV-2 PCR“ vydávanou a aktualizovanou NRL SZÚ.

Aktuální tvar je vyvěšen na webu DASTACR v menu SARS-CoV-2. Zde jsou i další informace.

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav.

 


 

Mimořádný upgrade 2.73.05 - přidány položky s klíči od 51362 do 51421:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 14. 6. 2021:

 

51362 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51363 Anti-Bordetella pertussis IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51364 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51365 Anti-Bordetella pertussis IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

51366 Anti-Morbilli IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

51367 Anti-Morbilli IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

51368 Anti-Morbilli IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

51369 Anti-Morbilli IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

51371 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51372 RNA viru SARS-CoV-2 - A653V (RNA; přítomnost [-] *)

51373 RNA viru SARS-CoV-2 - A653V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51374 RNA viru SARS-CoV-2 - A701V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51375 RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51376 RNA viru SARS-CoV-2 - Del144 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51377 RNA viru SARS-CoV-2 - Del145-146 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51378 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51379 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51380 RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51381 RNA viru SARS-CoV-2 - E516Q (RNA; přítomnost [-] *)

51382 RNA viru SARS-CoV-2 - E516Q (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51383 RNA viru SARS-CoV-2 - F490S (RNA; přítomnost [-] *)

51384 RNA viru SARS-CoV-2 - F490S (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51385 RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51386 RNA viru SARS-CoV-2 - G699S (RNA; přítomnost [-] *)

51387 RNA viru SARS-CoV-2 - G699S (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51388 RNA viru SARS-CoV-2 - H655Y (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51389 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51390 RNA viru SARS-CoV-2 - K417T (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51391 RNA viru SARS-CoV-2 - L452Q (RNA; přítomnost [-] *)

51392 RNA viru SARS-CoV-2 - L452Q (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51393 RNA viru SARS-CoV-2 - L452R (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51394 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51395 RNA viru SARS-CoV-2 - N450K (RNA; přítomnost [-] *)

51396 RNA viru SARS-CoV-2 - N450K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51397 RNA viru SARS-CoV-2 - N501T (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51398 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51399 RNA viru SARS-CoV-2 - N679K (RNA; přítomnost [-] *)

51400 RNA viru SARS-CoV-2 - N679K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51401 RNA viru SARS-CoV-2 - P384V (RNA; přítomnost [-] *)

51402 RNA viru SARS-CoV-2 - P384V (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51403 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51404 RNA viru SARS-CoV-2 - P681R (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51405 RNA viru SARS-CoV-2 - Q414K (RNA; přítomnost [-] *)

51406 RNA viru SARS-CoV-2 - Q414K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51407 RNA viru SARS-CoV-2 - Q613H (RNA; přítomnost [-] *)

51408 RNA viru SARS-CoV-2 - Q613H (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51409 RNA viru SARS-CoV-2 - Q677H (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51410 RNA viru SARS-CoV-2 - R346K (RNA; přítomnost [-] *)

51411 RNA viru SARS-CoV-2 - R346K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51412 RNA viru SARS-CoV-2 - S477N (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51413 RNA viru SARS-CoV-2 - S494P (RNA; přítomnost [-] *)

51414 RNA viru SARS-CoV-2 - S494P (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51415 RNA viru SARS-CoV-2 - T478K (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51416 RNA viru SARS-CoV-2 - T478R (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51370 RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51417 RNA viru SARS-CoV-2 - V367F (RNA; přítomnost [-] *)

51418 RNA viru SARS-CoV-2 - V367F (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51419 RNA viru SARS-CoV-2 - V483A (RNA; přítomnost [-] *)

51420 RNA viru SARS-CoV-2 - V483A (RNA; přítomnost [-] SEQS)

51421 RNA viru SARS-CoV-2 - W152C (RNA; přítomnost [-] SEQS)

 


 

Mimořádný upgrade 2.73.04 - přidány položky s klíči od 51357 do 51361:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 1. 6. 2021:

 

51357 RNA viru SARS-CoV-2 - Q677H (RNA; přítomnost [-] *)

51358 RNA viru SARS-CoV-2 - Q677H (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

51359 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "WHO/Nextstrain" (RNA; seq. var. [-] *)

51360 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "WHO/Nextstrain" (RNA; seq. var. [-] SEQ)

 

51361 COVID skóre (Pt; skóre [1] Výpočet)

 

Do MTV = GTYPCOV byly přidány nové varianty a vše bylo sjednoceno a propojeno s maticí „SARS-CoV-2 PCR“ vydávanou a aktualizovanou SZÚ. Aktuální tvar je vyvěšen na webu DASTACR.

 


 

Mimořádný upgrade 2.73.03 - přidány položky s klíči od 51343 do 51356:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 8. 5. 2021:

 

51343 RNA viru SARS-CoV-2 - Del145-146 (RNA; přítomnost [-] *)

51344 RNA viru SARS-CoV-2 - Del145-146 (RNA; přítomnost [-] PCR)

51345 RNA viru SARS-CoV-2 - H655Y (RNA; přítomnost [-] *)

51346 RNA viru SARS-CoV-2 - H655Y (RNA; přítomnost [-] PCR)

51347 RNA viru SARS-CoV-2 - P681R (RNA; přítomnost [-] *)

51348 RNA viru SARS-CoV-2 - P681R (RNA; přítomnost [-] PCR)

51349 RNA viru SARS-CoV-2 - T478K (RNA; přítomnost [-] *)

51350 RNA viru SARS-CoV-2 - T478K (RNA; přítomnost [-] PCR)

51351 RNA viru SARS-CoV-2 - T478R (RNA; přítomnost [-] *)

51352 RNA viru SARS-CoV-2 - T478R (RNA; přítomnost [-] PCR)

51353 RNA viru SARS-CoV-2 - W152C (RNA; přítomnost [-] *)

51354 RNA viru SARS-CoV-2 - W152C (RNA; přítomnost [-] PCR)

51355 RNA viru SARS-CoV-2 - S477N (RNA; přítomnost [-] *)

51356 RNA viru SARS-CoV-2 - S477N (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

 

Do MTV = GTYPCOV byly přidány nové varianty:

Indie - B.1.617.1, B.1.617.2, B.1.617.3 (klíče: B16171, B16172, B16173)

Indie (Bengálsko) - B.1.618 (klíč: B1618)

Tanzánie - A.VOI.V2 (klíč: AVOIV2)

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav.

 


 

Mimořádný upgrade 2.73.02 - přidány položky s klíči od 51315 do 51342:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 20. 4. 2021:

 

51323      Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51324      Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51325      Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51326      Anti-N-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

51327      Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51328      Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51329      Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51330      Anti-S-antigen SARS-CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51315      Anti-SARS-CoV-2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51316      Anti-SARS-CoV-2 (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51317      Anti-SARS-CoV-2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51318      Anti-SARS-CoV-2 (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51319      Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51320      Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51321      Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51322      Anti-SARS-CoV-2 IgG+IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51331      Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (B; arb. konc. [arb.j.] *)

51332      Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

51333      Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

51334      Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

51335      Anti-SARS-CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

51336      Antigen-N viru SARS-CoV-2 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

51337      Antigen-N viru SARS-CoV-2 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

51338      RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q (RNA; přítomnost [-] *)

51339      RNA viru SARS-CoV-2 - E484Q (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

51340      Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] *)

51341      Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] IA)

51342      Antigen viru SARS-CoV-2 (Stolice; přítomnost [-] Imunochromatografie)

 

 

V MTV = GTYPCOV (MTV variant viru SARS-CoV-2) byly doplněny nové varianty:

B.1.427 „Kalifornie“ (pozor, jsou dvě s pojmenováním „Kalifornie“)

B.1.617 „Indie“

B.1.1.318 doplněno pojmenování „Florida“

Upozornění:

Varianta P.3 byla původně založena jako B.3 - původní klíč nyní ponechán, vše upraveno na P.3.

Varianta B.1.526 byla původně založena jako B.1.1.526 - původní klíč ponechán, vše upraveno.

Omyly při prvotním sdělení kódu.

Viz též matice MTV = GTYPCOV (k položce 50805) - aktuální stav.

 

 

U položek týkajících se mikrobiologických a sérologických agens byly všude doplněny třídy VIR (viry), BAC (bakterie), FUNG (houby, kvasinky), PARA (paraziti) a takto jsou také nabízeny v hypertextových přehledech položek NČLP typu „agens“. Tím je již bezpředmětné původní pomocné vkládání slova „vir - virus - viru“ do názvu položek, takže byla provedena úprava názvů těchto položek NČLP týkajících se virů i tříd agens.    

 

 

Do číselníku procedur byla doplněna procedura ECLIA, patřící pod IA (ECLIA je specifikací IA).

 

 

Položky s názvem komponenty Ig/L -kapppa a -lambda byly přejmenovány na dnes běžnější FLC kappa a FLC lambda atd. Původní název je nyní jako synonymum.

 


 

Řádný upgrade 2.73.01 - přidány položky s klíči od 50840 do 51314:

 

Řádný upgrade byl vyvěšen k 1. 4. 2021:

 

A.

Nové položky týkající se vyšetření SARS-CoV-2:

50906 RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143 (RNA; přítomnost [-] *) 

50907 RNA viru SARS-CoV-2 - Del141-143 (RNA; přítomnost [-] PCR) 

50909 RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50910 RNA viru SARS-CoV-2 - vlastnost - popis (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

B.

Byla doplněna řada položek, u kterých byla původně založena pouze varianta s procedurou *.

Nyní jsou ke všem položkám NČLP, kde to je možné, k dispozici vedle varianty s * také varianty s konkrétní procedurou.

 

Při předávání dat mezi IS prostřednictvím DASTA a NČLP používejte přednostně variantu s konkrétní procedurou!!!

Varianty s * jsou určené pro situace, kdy není k dispozici položka s potřebnou procedurou (nahlaste, bude doplněno) a pro situace, kdy není známá (např. u dat z archivu). Varianty se zástupnou procedurou * budou využívané při předávání dat ze zahraničních IS (v současné době je řešeno mapování NČLP/NPU).

 

Jedná se o nové položky s klíči:

50840 až 50905 (imunologie a biochemie)

50911 až 50927 (farmakologie)

50930 až 51152 (sérologie)

 

C.

Byla doplněna matice MTV = GTYPCOV o variantu P.3 (Filipíny).

 

 

D.

Původní provizorní položky 50780 a 50781 byly označeny jako neaktuální - již nepoužívat:

50780 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] *)

50781 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] PCR)

 

 

E.

Byly doplněny položky z oblasti imunologie:

 

51305   CXCL13 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51306   CXCL13 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51307   CXCL13 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51308   CXCL13 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51313   CXCL13 (Csf; arb. látková konc. [kU/l] *)

51314   CXCL13 (Csf; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

 

F.

Byla provedena úprava názvů některých komponent týkajících se vyšetření virů, které neodpovídaly současnému konceptu tvorby názvů.

Úprava velkých a malých písmen, změny např. Anti-parotis virus na Anti-Mumps virus, Anti-rubeola na Anti‑Rubella virus aj.

 

Dále byla doplněna řada nových položek z oblasti sérologie (seřazeno podle klíčů NČLP):

 

Upozornění - připomenutí:

U položek z oblasti sérologie a imunologie je v případě druhů veličin ARBCT a ARBSC vždy přítomna MTV=KVAL, umožňující místo číselné hodnoty vložit také výsledek kvantitativní nebo textový dle této MTV.

 

51153   DNA Acinetobacter baumannii (B; přítomnost [-] *)

51154   DNA Acinetobacter baumannii (B; přítomnost [-] PCR)

51155   DNA Ancylostoma species (Stolice; přítomnost [-] *)

51156   DNA Ancylostoma species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51157   DNA Ascaris species (Stolice; přítomnost [-] *)

51158   DNA Ascaris species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51159   DNA Candida glabrata (B; přítomnost [-] *)

51160   DNA Candida glabrata (B; přítomnost [-] PCR)

51161   DNA Candida krusei (B; přítomnost [-] *)

51162   DNA Candida krusei (B; přítomnost [-] PCR)

51163   DNA Candida parapsilosis (B; přítomnost [-] *)

51164   DNA Candida parapsilosis (B; přítomnost [-] PCR)

51165   DNA Candida tropicalis (B; přítomnost [-] *)

51166   DNA Candida tropicalis (B; přítomnost [-] PCR)

51167   DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51168   DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51169   DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51170   DNA Chlamydia trachomatis LGV (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51171   DNA Cytomegaloviru (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51172   DNA Cytomegaloviru (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51173   DNA Cytomegaloviru (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51174   DNA Cytomegaloviru (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51175   DNA Escherichia coli (B; přítomnost [-] *)

51176   DNA Escherichia coli (B; přítomnost [-] PCR)

51177   DNA Enterobacter cloacae (B; přítomnost [-] *)

51178   DNA Enterobacter cloacae (B; přítomnost [-] PCR)

51179   DNA Encephalitozoon species (Stolice; přítomnost [-] *)

51180   DNA Encephalitozoon species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51181   DNA Enterocytozoon species (Stolice; přítomnost [-] *)

51182   DNA Enterocytozoon species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51183   DNA Enterobius vermicularis (Stolice; přítomnost [-] *)

51184   DNA Enterobius vermicularis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51185   DNA Enterococcus species (B; přítomnost [-] *)

51186   DNA Enterococcus species (B; přítomnost [-] PCR)

51187   DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51188   DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51189   DNA Haemophilus influenzae (B; přítomnost [-] *)

51190   DNA Haemophilus influenzae (B; přítomnost [-] PCR)

51191   DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51192   DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51193   DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51194   DNA viru Herpes simplex 1 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51195   DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

51196   DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

51197   DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51198   DNA viru Herpes simplex 2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51199   DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51200   DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51201   DNA Hymenolepis species (Stolice; přítomnost [-] *)

51202   DNA Hymenolepis species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51203   DNA Klebsiella pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

51204   DNA Klebsiella pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

51205   DNA Listeria monocytogenes (B; přítomnost [-] *)

51206   DNA Listeria monocytogenes (B; přítomnost [-] PCR)

51207   DNA Necator americanus (Stolice; přítomnost [-] *)

51208   DNA Necator americanus (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51209   DNA Neisseria meningitidis (B; přítomnost [-] *)

51210   DNA Neisseria meningitidis (B; přítomnost [-] PCR)

51211   DNA Proteus species (B; přítomnost [-] *)

51212   DNA Proteus species (B; přítomnost [-] PCR)

51213   DNA Pseudomonas aeruginosa (B; přítomnost [-] *)

51214   DNA Pseudomonas aeruginosa (B; přítomnost [-] PCR)

51215   DNA Serratia marcescens (B; přítomnost [-] *)

51216   DNA Serratia marcescens (B; přítomnost [-] PCR)

51217   DNA Streptococcus agalactiae (B; přítomnost [-] *)

51218   DNA Streptococcus agalactiae (B; přítomnost [-] PCR)

51219   DNA Staphyloccus aureus (B; přítomnost [-] *)

51220   DNA Staphyloccus aureus (B; přítomnost [-] PCR)

51221   DNA Streptoccocus pneumoniae (B; přítomnost [-] *)

51222   DNA Streptoccocus pneumoniae (B; přítomnost [-] PCR)

51223   DNA Streptococcus pyogenes (B; přítomnost [-] *)

51224   DNA Streptococcus pyogenes (B; přítomnost [-] PCR)

51225   DNA Strongyloides species (Stolice; přítomnost [-] *)

51226   DNA Strongyloides species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51227   DNA Taenia species (Stolice; přítomnost [-] *)

51228   DNA Taenia species (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51229   DNA Trichuris trichiura (Stolice; přítomnost [-] *)

51230   DNA Trichuris trichiura (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51231   DNA Treponma pallidum (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51232   DNA Treponma pallidum (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51233   DNA viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

51234   DNA viru Varicella-zoster (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

51235   RNA viru Dengue (Ejakulát; přítomnost [-] *)

51236   RNA viru Dengue (Ejakulát; přítomnost [-] PCR)

51237   RNA viru Dengue (U; přítomnost [-] *)

51238   RNA viru Dengue (U; přítomnost [-] PCR)

51239   RNA Enteroviru (Stolice; přítomnost [-] *)

51240   RNA Enteroviru (Stolice; přítomnost [-] PCR)

51241   RNA Enteroviru (P; přítomnost [-] *)

51242   RNA Enteroviru (P; přítomnost [-] PCR)

51243   RNA Eenteroviru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51244   RNA Eenteroviru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51245   RNA Morbilli viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51246   RNA Morbilli viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51247   RNA Morbilli viru (U; přítomnost [-] *)

51248   RNA Morbilli viru (U; přítomnost [-] PCR)

51249   RNA Mumps viru (Sliny; přítomnost [-] *)

51250   RNA Mumps viru (Sliny; přítomnost [-] PCR)

51251   RNA Mumps viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

51252   RNA Mumps viru (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

51253   RNA RS viru (Likvor; přítomnost [-] *)

51254   RNA RS viru (Likvor; přítomnost [-] PCR)

51255   Anti-Brucella melitensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51256   Anti-Brucella melitensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51257   Anti-Brucella melitensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51258   Anti-Brucella melitensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51259   Anti-Brucella suis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51260   Anti-Brucella suis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51261   Anti-Brucella suis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51262   Anti-Brucella suis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglutinace)

51263   Anti-Cryptococcus species (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51264   Anti-Cryptococcus species (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51265   Anti-Cryptococcus species (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51266   Anti-Cryptococcus species (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51267   Anti-Dengue IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51268   Anti-Dengue IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51269   Anti-Dengue IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51270   Anti-Dengue IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51271   Anti-Dengue IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51272   Anti-Dengue IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51273   Anti-Dengue IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51274   Anti-Dengue IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51275   Anti-Francisella tularensis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglut. blok. protilátek)

51276   Anti-Francisella tularensis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Aglut. blok. protilátek)

51277   Anti-Chikungunya IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51278   Anti-Chikungunya IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51279   Anti-Chikungunya IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51280   Anti-Chikungunya IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51281   Anti-Chikungunya IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51282   Anti-Chikungunya IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51283   Anti-Chikungunya IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51284   Anti-Chikungunya IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51285   Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51286   Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51287   Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51288   Anti-Mycobacterium tuberculosis IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51289   Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51290   Anti-Yersinia enterocolitica O3 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51291   Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51292   Anti-Yersinia enterocolitica O9 (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51293   Anti-Yersinia enterocolitica IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] Immunoblotting)

51294   Anti-Yersinia enterocolitica IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] Immunoblotting)

51295   Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51296   Anti-Yersinia pseudotuberculosis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

51297   Anti-Zika IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51298   Anti-Zika IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51299   Anti-Zika IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51300   Anti-Zika IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51301   Anti-Zika IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

51302   Anti-Zika IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51303   Anti-Zika IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

51304   Anti-Zika IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

51309   Antigen NS-1 viru dengue (P; přítomnost [-] *)

51310   Antigen NS-1 viru dengue (P; přítomnost [-] IA)

51311   Antigen NS-1 viru dengue (S; přítomnost [-] *)

51312   Antigen NS-1 viru dengue (S; přítomnost [-] IA)

 

Upozornění - připomenutí:

U položek z oblasti sérologie a imunologie je v případě druhů veličin ARBCT a ARBSC vždy přítomna MTV=KVAL, umožňující místo číselné hodnoty vložit také výsledek kvantitativní nebo textový dle této MTV.  


 

Mimořádný upgrade 2.72.04 mimořádný - přidány položky s klíči od 50818 do 50839:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 15. 3. 2021:

 

50818 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50819 Anti-SARS-CoV-2 IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50820 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50821 Anti-SARS-CoV-2 IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50822 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50823 Anti-SARS-CoV-2 IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50824 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50825 Anti-SARS-CoV-2 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50826 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50827 Anti-SARS-CoV-2 IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50828 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

50829 Anti-SARS-CoV-2 IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

50838 RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (RNA; přítomnost [-] *)

50839 RNA viru SARS-CoV-2 - F888L (RNA; přítomnost [-] PCR)

50836 RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F (RNA; přítomnost [-] *)

50837 RNA viru SARS-CoV-2 - V1176F (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

50832 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -nízká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50833 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -nízká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

50834 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -střední konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50835 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -střední konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

50830 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -vysoká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

50831 Agregace stimulovaná ADP - desagregace -vysoká konc. (P; relat. agreg. aktivita [1] AGROPT)

 

Byla doplněna matice MTV = KVAL o požadovanou položku NEPROVED = neprovedeno.

 

Byla doplněna matice MTV = GTYPCOV o nové položky (varianty viru) a byly upraveny názvy:

 

Plné názvy nových položek:

A.27 (19B - D614)                                     

A.28 (19B - D614)

B.1.1.28 (brazilská varianta)

P.2 (brazilská varianta)       

Upozornění: rozlišuje se P.1 ("brazilská Manaus") a P.2 (brazilská) a B.1.1.28 ("brazilská")!   

B.1.1.526 (Jižní Amerika)   

B.1.429 (Kalifornie)     

A.23.1 (Liverpool)             

B.1.525 (UK/Nigerie)           

B.1.207 (Nigerie)

Dosud neoficiální označení (březen 2021).

B.1.1.318

Zatím bez dalšího označení (březen 2021).

 

Úpravy názvů u klíčů:                                 

VOC2020, 501Y.V2, P.1, 20A,

 


 

Mimořádný upgrade 2.72.04 - přidány položky s klíči od 50802 do 50817:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 1. 3. 2021:

 

 

50806      RNA viru SARS-CoV-2 - A701V (RNA; přítomnost [-] *)

50807      RNA viru SARS-CoV-2 - A701V (RNA; přítomnost [-] PCR)

50808      RNA viru SARS-CoV-2 - Del144 (RNA; přítomnost [-] *)

50809      RNA viru SARS-CoV-2 - Del144 (RNA; přítomnost [-] PCR)

50810      RNA viru SARS-CoV-2 - K417T (RNA; přítomnost [-] *)

50811      RNA viru SARS-CoV-2 - K417T (RNA; přítomnost [-] PCR)

50812      RNA viru SARS-CoV-2 - L452R (RNA; přítomnost [-] *)

50813      RNA viru SARS-CoV-2 - L452R (RNA; přítomnost [-] PCR)

50814      RNA viru SARS-CoV-2 - N501T (RNA; přítomnost [-] *)

50815      RNA viru SARS-CoV-2 - N501T (RNA; přítomnost [-] PCR)

50802      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango" (RNA; seq. var. [-] *)

50803      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta "pango" (RNA; seq. var. [-] SEQ)

50804      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace) (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50805      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (sekvenace) (RNA; vlastnost/popis [-] SEQ)

50816      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50817      RNA viru SARS-CoV-2 - varianta - poznámka (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 


 

Mimořádný upgrade 2.72.03 - přidány položky s klíči od 50782 do 50801:

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 17. 2. 2021:

 

50784 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] *)

50785 RNA viru SARS-CoV-2 - A570D (RNA; přítomnost [-] PCR)

50786 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] *)

50787 RNA viru SARS-CoV-2 - D614G (RNA; přítomnost [-] PCR)

50788 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] *)

50789 RNA viru SARS-CoV-2 - Del69-70 (RNA; přítomnost [-] PCR)

50790 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] *)

50791 RNA viru SARS-CoV-2 - E484K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50792 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] *)

50793 RNA viru SARS-CoV-2 - K417N (RNA; přítomnost [-] PCR)

50794 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] *)

50795 RNA viru SARS-CoV-2 - N439K (RNA; přítomnost [-] PCR)

50796 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] *)

50797 RNA viru SARS-CoV-2 - N501Y (RNA; přítomnost [-] PCR)

50798 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] *)

50799 RNA viru SARS-CoV-2 - P681H (RNA; přítomnost [-] PCR)

50800 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] *)

50801 RNA viru SARS-CoV-2 - T716I (RNA; přítomnost [-] PCR)

 

50782 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] *)

50783 RNA viru SARS-CoV-2 - varianta (RNA; vlastnost/popis [-] PCR)

 

Současně byla doplněna a aktualizována matice MTV = GTYPCOV (k položce 50781).

 

 


 

Mimořádný upgrade 2.72.02 - přidány položky s klíči od 50780 do 50781,

v řádném upgrade v prosinci byly přidány informatické položky s klíči od 20931 do 20932:

 

 

Mimořádný upgrade byl vyvěšen 26. 1. 2021:

 

Přidány provizorní položky:

50780 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] *)

50781 RNA viru SARS-CoV-2 - genotyp (RNA; seq. var. [-] PCR)

+ přidána MTV GTYPCOV s výčtem aktuálních oficiálních variant

 

Do systému SPCORL doplněna specifikace GARF (tekutina získaná kloktáním hltanu a dutiny ústní).

 

 


 

Upgrade 2.72.01 - přidány položky s klíči od 50663 do 50779,

v řádném upgrade v prosinci přidány informatické položky s klíči od 20931 do 20932:

 

Dodatečně doplněno 17. 12. 2020:

50778      Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] IA)

50779      Antigen viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] IA)

 

Vyvěšeno 1. 12. 2020:

50696      Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50697      Antigen viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] Imunochromatografie)

 

50706      Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50707      Buňky CD14+/CD16+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

50708      Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] *)

50709      Buňky CD14+/HLA-DR+ (Monocyty; num. podíl [1] Cytometrie průtoková)

 

50663      DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] *)

50664      DNA Aspergillus species (B; přítomnost [-] PCR)

50665      DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] *)

50666      DNA Aspergillus species (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50667      DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] *)

50668      DNA Aspergillus species (P; přítomnost [-] PCR)

50669      DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50670      DNA Aspergillus species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50671      DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50672      DNA Aspergillus species (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50673      DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] *)

50674      DNA Aspergillus species (kvant.) (Likvor; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50675      DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50676      DNA Aspergillus species (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50677      DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] *)

50678      DNA Aspergillus species (kvant.) (Vzorek z cest dýchacích; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50714      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] *)

50715      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50716      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] *)

50717      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (P; přítomnost [-] PCR)

50718      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] *)

50719      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50720      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] *)

50721      DNA Borrelia burgdorferi sensu lato (Vzorek z pohybového aparátu; přítomnost [-] PCR)

50740      DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] *)

50741      DNA Leishmania species (Kůže; přítomnost [-] PCR)

50742      DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] *)

50743      DNA Leishmania species (Tkáň (kostní dřeň); přítomnost [-] PCR)

50744      DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] *)

50745      DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Sputum; přítomnost [-] PCR)

50746      DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

50747      DNA Mycobacterium non-tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

50758      DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] *)

50759      DNA parvoviru B19 (S; přítomnost [-] PCR)

50760      DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50761      DNA parvoviru B19 (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

50710      DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] *)

50711      DNA polyomaviru BKV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50679      DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] *)

50680      DNA polyomaviru BKV (P; přítomnost [-] PCR)

50681      DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] *)

50682      DNA polyomaviru BKV (S; přítomnost [-] PCR)

50712      DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] *)

50713      DNA polyomaviru BKV (U; přítomnost [-] PCR)

50734      DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] *)

50735      DNA polyomaviru JCV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50736      DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] *)

50737      DNA polyomaviru JCV (P; přítomnost [-] PCR)

50738      DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] *)

50739      DNA polyomaviru JCV (U; přítomnost [-] PCR)

50687      DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50688      DNA viru hepatitidy B (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50691      DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] *)

50692      DNA viru HIV-1 (P; přítomnost [-] PCR)

50693      DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50694      DNA viru HIV-1 (kvant.) (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50730      DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] *)

50731      DNA viru chikungunya (S; přítomnost [-] PCR)

50732      DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] *)

50733      DNA viru chikungunya (Vzorek z oblasti "porodnictví"; přítomnost [-] PCR)

 

50683      GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

50684      GDF-15 (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

50685      GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

50686      GDF-15 (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

50695      LD HM3 (Laktátdehydrogenáza (plazma); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

 

50722      RNA viru dengue (P; přítomnost [-] *)

50723      RNA viru dengue (P; přítomnost [-] PCR)

50724      RNA viru dengue (S; přítomnost [-] *)

50725      RNA viru dengue (S; přítomnost [-] PCR)

50689      RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] *)

50690      RNA viru hepatitidy C (kvant.) (B; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50726      RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] *)

50727      RNA viru hepatitidy E (Stolice; přítomnost [-] PCR)

50728      RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] *)

50729      RNA viru hepatitidy E (S; přítomnost [-] PCR)

50752      RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] *)

50753      RNA viru parotitidy (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50754      RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50755      RNA viru parotitidy (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

50756      RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] *)

50757      RNA viru parotitidy (U; přítomnost [-] PCR)

50704      RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

50705      RNA viru SARS CoV-2 (P; arb. látková konc. [kU/l] PCRQ)

50698      RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] *)

50699      RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] LAMP)

50700      RNA viru SARS CoV-2 (Sliny; přítomnost [-] PCR)

50701      RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] LAMP)

50702      RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCRM)

50703      RNA viru SARS CoV-2 (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCRM)

50762      RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] *)

50763      RNA viru WNV (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50764      RNA viru WNV (P; přítomnost [-] *)

50765      RNA viru WNV (P; přítomnost [-] PCR)

50766      RNA viru WNV (S; přítomnost [-] *)

50767      RNA viru WNV (S; přítomnost [-] PCR)

50768      RNA viru WNV (U; přítomnost [-] *)

50769      RNA viru WNV (U; přítomnost [-] PCR)

50770      RNA viru zika (P; přítomnost [-] *)

50771      RNA viru zika (P; přítomnost [-] PCR)

50772      RNA viru zika (S; přítomnost [-] *)

50773      RNA viru zika (S; přítomnost [-] PCR)

50774      RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] *)

50775      RNA viru zika (Ejakulát; přítomnost [-] PCR)

50776      RNA viru zika (U; přítomnost [-] *)

50777      RNA viru zika (U; přítomnost [-] PCR)

50748      RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] *)

50749      RNA virus morbil (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50750      RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50751      RNA virus morbil (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] PCR)

 

20931      Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty; vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

20932      Poznámky-specifikace-jiné (Monocyty(B); vlastnost (popis) [-] Datový přenos)

 

 

Proběhla první fáze mapování NČLP na NPU:

Podrobné informace k tomuto projektu najdete v dokumentu:

NČLP/NPU - základní informace o mapování

 

 

Úpravy v NČLP - systémy:

Vzhledem k mapování položek NČLP na NPU bylo nutné vyřešit nepřesnosti, které v NČLP vznikly již v počátcích jeho tvorby a byly dosud tolerovány. Nadešel čas na jejich nápravu. Problém se týká několika systémů a položek, kde jsou tyto systémy použité. Úpravy definice položek zpřesňují, jejich funkci nemění. Úpravy byly provedeny takto:

 

V gesci „H“:

Položky 09137 a 09138 měly systém NEUT a nyní mají korektní NEUT(B).

Položky 11226 až 11231 měly systém ERC a nyní mají korektní ERC(B).

Položky 09630 a 09631 měly systém ERC a nyní mají korektní ERC(BMR).

Položky 09628, 09629, 11626 a 11629 měly systém ERYBL a nyní mají ERBL(BM). ERYBL už nebude používán.

Položky 09632 a 09633 měly systém RETC a nyní mají korektní RETC(BM).

Položky 14057 až 14060, 14080 a 14081, 14075 až 14079 měly nesprávný systém RTCB a nyní mají korektní RTC(B). RTCB již nebude používán.

 

V gesci „B“:

Položky 05333 a 05334 měly systém PLT a nyní mají korektní PLT(B).

Položky 03179, 03180, 03187, 03188, 03367, 03368, 03405, 03406, 03411, 03412, 03419, 03420, 03439, 03440 měly systém ERC a nyní mají korektní ERC(B).

Položky 05338, 05339 a 07964 měly systém LKC a nyní mají korektní LKC(B).

 

V gesci „I“:

Položky 04822, 07995, 04823 a 07996 měly systém LKC a nyní mají korektní LKC(B).

Položky 07962 a 07963 měly systém LYM a nyní mají korektní LYM(B).

Položky 17248 až 17251 měly systém GRAN a nyní mají korektní GRAN(B).

 

V gesci „I“ zůstávají i nadále zástupné systémy bez bližší specifikace (tzv. supersystému, čili „materiálu“) a sice LKC, LYM a MONO. Informace o vyšetřovaném materiálu je i nadále ukládána do příslušných položek NČLP typu „Poznámky - specifikace - jiné“, definovaných k těmto blíže nespecifikovaným systémům. Ve vazbě na nomenklaturu NPU bude v budoucnosti vhodně upraveno.

 

V gesci „M“ + „S“:

Položky 11690, 11691, 20720, 14025 a 14026 měly systém LKC a nyní mají korektní LKC(B).

 

 

Úpravy v NČLP - procedury PCR:

Vzhledem k nově zavedeným procedurám PCRQ byly zpětně upraveny již dříve založené položky pro kvantitativní PCR stanovení, u nichž byla původní procedura PCR. Nyní budou u všech kvantitativních stanovení odlišné procedury PCRQ. Tato zpětná úprava se týká položek s NČLP klíči:

14238, 14242, 14244, 14246, 17242, 17244, 19165.

 

Úpravy v NČLP - názvy položek:

Položka NČLP „Poznámky-jiné“ byla přejmenována na „Poznámky-specifikace-jiné“, slouží nejen pro obecné poznámkové texty, ale u zástupných systémů ERC, LKC, LYM a dalších slouží ke specifikaci materiálu, z něhož je příslušné vyšetření provedeno.

 

Dále byla realizována řada drobných úprav v názvech systémů, s ohledem na nomenklaturu NPU, blíže nespecifikujeme.

 

Upozornění na nový dokument:

NČLP - vazby na lokální lab. číselníky

 


 

Upgrade 2.71.01 - přidány položky s klíči od 50661 do 50662.

50661     Homocystein (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

50662     Homocystein (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Současně byla doplněna řada synonym do položek z gesce B (biochemie).


 

 

Upgrade NČLP 2.70.01 - přidány nové položky s klíči od 50384 do 50660,

současně byly doplněny informatické položky s klíči od 20929 do 20930:

 

Velmi rozsáhlý upgrade s doplněním řady položek, aktualizací popisů původních položek a s doplněním synonym pro jednodušší vyhledávání v oblasti hematologie a biochemie. Dokončení revize hematologických položek. Současně byla dokončena inovace systémů pro mikrobiologii a byl inovován číselník AGENS. Podrobněji (po gescích) dále.

 

Hematologické položky:

 

50388        ADAMTS13 - antigen (P; arb. látková konc. [U/l] *)

50389        ADAMTS13 - antigen (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

50390        Agregace stimulovaná ADP (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50391        Agregace stimulovaná ADP (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50392        Agregace stimulovaná ADP + PG (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50393        Agregace stimulovaná ADP + PG (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50394        Agregace stimulovaná ARA (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50395        Agregace stimulovaná ARA (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50396        Agregace stimulovaná TRAP (B; AUC (AU*min) [AU*min] *)

50397        Agregace stimulovaná TRAP (B; AUC (AU*min) [AU*min] Agregační křivka impedančně)

50403        APTT 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50404        APTT 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50402        APTT 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50405        APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] *)

50406        APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole))

50407        APTT LA 1N+1P po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); čas [s] Koagulace (opticky))

50400        APTT LA 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50401        APTT LA 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50408        Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50410        Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50409        Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50411        Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50412        Bazofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50428        Eozinofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50429        Eozinofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50430        Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50431        Eozinofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50426        Eozinofilní tyče (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50427        Eozinofilní tyče (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50421        Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50423        Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50422        Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50424        Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50425        Eozinofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50432        Erytrocyty (Likvor; num. konc. [10^12/l] *)

50433        Erytrocyty (Likvor; num. konc. [10^12/l] Počítání částic (impedance))

50495        Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] *)

50496        Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] Počítání částic (imp.))

50497        Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] *)

50498        Erytrocyty (RDW-SD) (Erytrocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (imp.))

50438        Granulocyty nezralé (Leukocyty (nespecif. tekutina); num. podíl [1] *)

50439        Granulocyty nezralé (Leukocyty (nespecif. tekutina); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50440        Granulocyty nezralé (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] *)

50441        Granulocyty nezralé (Nespecifikovaná tekutina; num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50448        HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] *)

50449        HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

50450        HMWK - funkční aktivita (P; rel. látková konc. [1] Koagulace (opticky))

50451        ICIS skóre (Pt; skóre [1] Výpočet)

50458        Leukocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

50459        Leukocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50460        Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50462        Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50461        Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50463        Lymfocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50464        Mastocyty - cytochemický průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

50465        Mastocyty - cytochemický průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] Mikroskop. (světlo))

50466        Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50468        Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50467        Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50469        Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50470        Monocyty (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50476        Neutrofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50477        Neutrofilní metamyelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50478        Neutrofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50479        Neutrofilní myelocyty (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50471        Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] *)

50473        Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] *)

50472        Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50474        Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50475        Neutrofily (Dialyzát perit. (Pt); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50480        Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] *)

50481        Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

50482        Normoblasty (Nespecifikovaná tekutina; num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50490        Promyelocyt (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] *)

50491        Promyelocyt (Krev. b.(bílá ř., tekut.); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50446        Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG (P; relativní arb. konc. [1] *)

50447        Protilátky proti komplexu PF4-heparin - IgG (P; relativní arb. konc. [1] IA)

50493        PT směs 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50494        PT směs 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50492        PT směs 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50500        RVVT 1N+1P poměr po 1 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50501        RVVT 1N+1P poměr po 2 hod (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50499        RVVT 1N+1P poměr v čase 0 (P(pacient)+P(referenční); rel. čas [1] Výpočet)

50452        Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty (krev); num. konc. [10^9/l] *)

50453        Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty (krev); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

50484        Trombocyty (PDW) (Trombocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] *)

50485        Trombocyty (PDW) (Trombocyty (nespecif. tekutina); relat. směr. odch. výb. [1] Počítání částic (imp.))

50486        Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] *)

50487        Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty (nespecif. tekutina); směrodatná odchylka [fl] Počítání částic (imp.))

50483        Trombokrit (Nespecifikovaná tekutina; objemový podíl [10^-3] *)

50454        Velký granulární lymfocyt (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

50455        Velký granulární lymfocyt (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50456        Velký granulární lymfocyt (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

50457        Velký granulární lymfocyt (Leukocyty (B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))

50442        Vysoce fluorescenční buňky (Likvor; num. konc. [10^6/l] *)

50443        Vysoce fluorescenční buňky (Likvor; num. konc. [10^6/l] Fotooptické stanovení (laser))

50444        Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Likvor; num. podíl [1] *)

50445        Vysoce fluorescenční buňky (poměr) (Likvor; num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

 

Duplicita a její vyřešení:

V hematologických položkách došlo v minulosti k několika nechtěným duplicitám.

Nadbytečné položky jsou označené jako neaktuální / neplatné.

Prosíme, přesměrujte si je. Autoři se omlouvají za chybu.

 

Řada již nepoužívaných položek byla označena jako „neaktuální / neplatná“.

 

Podrobné informace k hematologickým položkám, k práci s nimi i ke zmíněným duplicitám:

NČLP a hematologická vyšetření

 

 

Číselník odběrových nádobek byl doplněn o novou položku potřebnou pro hematologii:

B0H = Sklo, plast s protisrážlivým činidlem HIRUDIN

 

 

Biochemické položky:

 

Zásadní změnou a úpravou je přeřazení položek z gesce N do gesce B.

Nyní jsou položky N + B sloučené pod jednu gesci B, což se týká položek a škál.

U dokumentů a textů původní gesce N a B zůstávají beze změn.

Díky této úpravě bude jednodušší třídění a hledání a zejména bude přehlednější práce s hypertextovými seznamy položek po gescích.

 

Nové položky:

 

50576        Angiotenzin konvertáza (P; hmot. konc. [ng/l] *)

50578        Angiotenzin konvertáza (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50577        Angiotenzin konvertáza (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

50579        Angiotenzin konvertáza (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50592        Chromogranin A (P; hmot. konc. [µg/l] *)

50593        Chromogranin A (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

50594        Chromogranin A (S; hmot. konc. [µg/l] *)

50595        Chromogranin A (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

50609        Orexin A (Likvor; hmot. konc. [ng/l] *)

50610        Orexin A (Likvor; hmot. konc. [ng/l] IA)

 

 

Pro dialyzát byla doplněna řada položek hematologických i biochemických.

Nepoužívejte již zástupný systém UNSF, ale korektní PRD(PT):

 

50606        Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50607        Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie-FAES)

50608        Na (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50601        K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50602        K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie-FAES)

50603        K (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50596        Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50597        Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Coulometrie)

50598        Cl (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

50611        Protein celkový (Dialyzát perit. (Pt); hmot. konc. [g/l] *)

50612        Protein celkový (Dialyzát perit. (Pt); hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie)

50599        Kreatinin (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [µmol/l] *)

50600        Kreatinin (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

50613        Urea (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] *)

50614        Urea (Dialyzát perit. (Pt); látková konc. [mmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

 

 

Pro níže uvedené položky byla doplněna procedura LC/MS/MS:

17-hydroxy-progesteron, Androstendion, Dihydrotestosteron, DHEA nekonjugovaný, DHEA-S, Estradiol, Progesteron, Testosteron, Kalcidiol, Kalcitriol.

 

 

Genetika:

 

50604        Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

50605        Laktázová intolerance, genotyp rs4988235 a rs182549 (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

50615        Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A (DNA(Leu,B); seq. var. [-] *)

50616        Warfarin, genotyp CYP2C92, CYP2C93 a VKORC1 G1639A (DNA(Leu,B); seq. var. [-] PCR)

 

 

Sérologie:

 

Doplněna vyšetření s „kompromisním“ druhem veličiny RODIP - index pozitivity:

 

50580        Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] *)

50581        Anti-SARS CoV-2 IgA (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50582        Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] *)

50583        Anti-SARS CoV-2 IgA (S; rel. opt. denzita [-] IA)

50584        Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] *)

50585        Anti-SARS CoV-2 IgG (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50586        Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] *)

50587        Anti-SARS CoV-2 IgG (S; rel. opt. denzita [-] IA)

50588        Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] *)

50589        Anti-SARS CoV-2 IgM (P; rel. opt. denzita [-] IA)

50590        Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] *)

50591        Anti-SARS CoV-2 IgM (S; rel. opt. denzita [-] IA)

 

Celá paleta vyšetření SARS CoV-2 včetně dalších informací je je k dispozici v dokumentu:

NČLP - přehled vyšetření pro SARS CoV-2

 

 

Mikrobiologické položky:

 

Byla dokončena rekonstrukce systémů a položek pro oblast mikrobiologie.

Původní systémy, založené před 25 léty, byly převedeny pod novou jednodušší a přehlednější množinu nových systémů a jejich specifikací (jak jsme avizovali v červnu 2019). K novým systémům byly založeny všechny položky tak, aby byl umožněn jednoduchý a komplexní přechod od starých k novým.

 

U položek typu „AGENS“ byla vytvořena nová sada položek typu „AGENS“ s novými systémy, původní jsou označené jako neaktuální. Řada původních systémů nadále zůstává. U původních již neaktuálních položek typu „AGENS“ je v poznámce podrobná informace o realizovaném převodu s odkazem na nový stav (starý systém -> nový systém + specifikace).

Výčet nově založených položek „AGENS“ zde neuvádíme, kompletní seznam je k dispozici v systému SLP, programu ČLP a na DASTACR.

 

U mikrobiologických vyšetření nekultivačních (tj. především vyšetření PCR typu „DNA“, „RNA“) byly založeny nové sady položek - k původním již neaktuálním systémům jsou k dispozici nové protějšky v systémech aktuálních. Po dobu nezbytně nutnou budou původní i nové sady ponechány vedle sebe. Po realizaci úprav v informačních systémech budou původní sady označené jako neaktuální archivní a následně neplatné (toto předpokládáme až v roce 2021). Nové položky jsou zakládány již jen v rámci aktuálních systémů. V poznámkách položek původních je uvedena informace o novém aktuálním systému + specifikaci.

 

Jedná se o tyto původní systémy, pro které byly vytvořeny sady položek nových aktuálních:

 

SWTHR, SWLAR a SWNTH zapracováno do SPCORL

SWVAG, SWUTE a SWURE zapracováno do SPCURO

LABRAL a EX zapracováno do SPCRESP

SWREC zapracováno do F

SWCON zapracováno do SPCOFT

 

Výčet těchto nově založených položek zde neuvádíme, kompletní seznam je k dispozici v systému SLP, programu ČLP a na DASTACR. Jedná se o položky NČLP 50617 a výše.

 

Podrobné informace k rekonstrukci systémů a informace o současném stavu najdete v dokumentech:

Aktuální systémy pro mikrobiologické položky + přechod od systémů původních

Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020 (aktualizovaný informativní text z 6/2019)

 

Další nové položky z gesce M a S budou zakládány následně a budou k dispozici ve druhém pololetí 2020. Před tím je nutné realizovat v informačních systémech nástroj pro práci se specifikacemi systémů (toto bylo již opakovaně tvůrcům IS sdělováno, mnohé systémy již umí). Standard DS4 je na toto vše již vybaven.

 

 

Dále byla realizována revize, aktualizace a doplnění číselníku AGENS (bakterie, viry).

Obsahuje dnes přes 1600 základních pro praxi potřebných agens. Je navázaný na DASTA - datové bloky pro sdělování kultivačních vyšetření (DS4). Je také provázaný s vytvářenými položkami NČLP v oblasti mikrobiologie a sérologie. V systému SLP a programu ČLP je k dispozici v menu „číselníky“ v nabídce „Mikrobiologické číselníky“ - „Seznam agens“. Je součástí číselníků NČLP v rámci standardu DASTA.

Do dalšího upgrade bude číselník doplněn o indikátory aktuálnosti, platnosti (od - do) a o lokální část.

 

 

Revize názvů komponent:

 

Při kompletní revizi položek byla upravena řada názvů komponent. Nejvíce úprav se týká hematologie. Úpravy jsou promítnuté do NČLP a sumárně sepsané v dokumentu:

Úpravy a sjednocení názvů komponent

 

 

 

Další informace:

 

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

 

Dle IUPAC i tuzemských norem je možné pro objem používat litr s velkým i malým (L i l), podobně mL i ml. V NČLP je zavedeno malé l, taktéž pro LČLP. Uživatelé mohou pracovat i s velkým L.

 

Podíly jsou s jednotkou „1“, jsou povolená také procenta. V NČLP jsou (až na několik výjimek u druhotných položek) podíly s jednotkou „1“, v LČLP lze vyjadřovat totožně, nebo v % (je nutné uvést přepočítací faktor).

 

Jednotky typu AU/ml nejsou v NČLP zavedené, ani cestou DASTA nelze sdělovat hodnoty v AU/ml plus interpretační texty - sdělují se pouze interpretační texty bez uvádění číselné hodnoty v AU/ml.

Problematika bude dále řešena s tvůrci NČLP - gestory za jednotlivé obory.

Kompromis byl povolen pouze pro tzv. „indexy pozitivity“ - viz položky s druhem veličiny RODIP.

 

 


 

Mimořádný upgrade 2.69.02 - přidány nové položky s klíči od 50355 do 50383:

 

1.

Mimořádný upgrade - doplnění dalších pro praxi potřebných vyšetření SARS CoV-2:

 

50355      Anti-SARS CoV-2 IgA (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50356      Anti-SARS CoV-2 IgA (B; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50357      Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50358      Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50359      Anti-SARS CoV-2 IgA (P; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50360      Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50361      Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50362      Anti-SARS CoV-2 IgA (S; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50363      Anti-SARS CoV-2 IgG (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50364      Anti-SARS CoV-2 IgG (B; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50365      Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50366      Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50367      Anti-SARS CoV-2 IgM (B; arb. konc. [arb.j.] *)

50368      Anti-SARS CoV-2 IgM (B; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50369      Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50370      Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50371      Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-] IA)

50372      Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-] IA)

50373      Antigen viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] *)

50374      Antigen viru SARS CoV-2 (Vzorek z oblastí "ORL"; přítomnost [-] Imunochromatografie)

50375      RNA viru SARS CoV-2 (Likvor; přítomnost [-] *)

50376      RNA viru SARS CoV-2 (Likvor; přítomnost [-] PCR)

50377      Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

50378      Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

50379      Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

50380      Anti-SARS CoV-2 IgA+IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

50381      Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (B; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50382      Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

50383      Anti-SARS CoV-2 IgM+IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Imunochromatografie)

 

2.

S tímto upgrade uvolňujeme také finální úpravy přechodu na procedury IA,  také v gesci „N“ byla provedena náhrada RIA za obecnější IA. Tím je přechod na procedury IA završen.

 

3.

Množina textových výsledků MTV = KVAL byla doplněna:

 

klíč  / popis

 

HRANICNI = hraniční - může být používáno v mikrobiologii, sérologii (negativní - hraniční - pozitivní)

NEURCENO = neurčeno - je používáno v imunologii a to pouze u vyšetření quantiferonu

 

 


 

Upgrade 2.69.01 - přidány nové položky s klíči od 19920 do 19999 plus od 50001 do 50354 a informatické položky od 20896 do 20928:

 

1.

Proběhla významná revize položek z gesce H - hematologie:

Součástí revize byla zejména aktualizace názvů, tříd a kategorií, doplnění a revize synonym, označení řady již nepotřebných položek jako neaktuálních, doplnění popisů a poznámek a další drobné opravy.

 

Významným přínosem pro vyhledávání v seznamu hematologických položek je zejména vytvoření a přiřazení nových tříd a kategorií AGR, KOAG, BPLT, BRBC a BWBC. Nové třídy se uplatňují zejména v hypertextové formě NČLP, podle kategorií lze třídit v nástroji ČLP i v systému SLP, podle tříd lze hledat.

Položka ACP v rámci hematologické gesce byla přejmenována na Kyselá fosfatáza se synonymem ACP, v gesci B je nadále jako ACP. Tyto definice se neprolínají, v každé gesci jsou samostatně a v jiném kontextu. Vzhledem k předchozímu prodloužení názvů komponent na 55 znaků byly v názvech, tam kde to je vhodné, rozepsány zkratky, případně doplněny další významné informace.

S ohledem na současné informační systémy a praxi byly některé položky původně definované jako formalizovaně textové („F“) upraveny, nyní jsou pro volný text („X“) s možností využití textů z matic MTV.

 

Pro práci s hematologickými položkami (v gesci H) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

2.

V rámci gescí „mikrobiologie a sérologie“ byla realizována řada úprav, včetně úprav v příslušných datových blocích DASTA 4.20.01 pro objednávání vyšetření a sdělování výsledků (systémy, specifikace, subspecifikace, získání materiálu).

 

Byly doplněny položky pro vyšetření související s přítomností RNA viru SARS CoV-2 a příslušných protilátek:

 

A. „PCR vyšetření - kvalitativně“

19934 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] *)

19935 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)

19936 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] *)

19937 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCR)

 

Poznámky:

Pokud IS dosud neumí pracovat se specifikacemi mikrobiologických systémů, lze ji při sdělování (zejména do ÚZIS) provizorně uvádět volným textem do položky 20898. Pro vyšetření z běžných výtěrů pro vyšetření RNA viru SARS Cov-2 slouží položky 19934 a 19935. Upřesnění procedury se uvádí do položky 20898.

 

B. „antigen - kvalitativně“

19930 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]*)
19932 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]*)
19931 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]ICHR)
19933 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]ICHR)

C. „protilátky - kvalitativně“
19922 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19923 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) 

19938 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19939 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) 

 

19924 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19925 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19940 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19941 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

D. Specifikace a hlášení pro ÚZIS

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Pro práci s mikrobiologickými položkami typu „AGENS“ (v gesci M) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

3.

Specifické IgE (IgE proti…):

Byla doplněna řada položek ze třídy SIGE patřících do gesce I.

Pro lepší orientaci byla třída SIGE uvnitř rozdělena na dvě podtřídy - SIGEM a SIGEO - viz hypertextové zobrazení NČLP.

 

4.

Položky s procedurou ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byly označené jako neaktuální (jak bylo avizováno v minulém upgrade) s datem platnosti do konce roku 2020. Vždy je k nim vytvořena platná položka s procedurou „IA“ - nyní využívejte pouze tyto položky „IA“, neaktuální opusťte. K přeadresování na příslušnou platnou položku s procedurou IA je v programu ČLP i v systému SLP vytvořen jednoduchý nástroj. Odkaz na platnou položku je součástí NČLP.

 

5.

U neaktuálních položek je nově vyznačován důvod zneaktuálnění.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ZAKAZANO“ nepoužívejte (nebyly zřejmě ani nikým použity).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „NEUZIVAT“ nepoužívejte, zvolte jinou vhodnou položku (bývá uvedena v poznámce).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „PROC_IA“ nebo „PROC_XX“ opusťte, přeadresujte se na jinou

položku s totožným systémem, komponentou a druhem veličiny, ale s jinou vhodnou procedurou; je připojován odkaz na doporučenou vhodnou platnou položku.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ARCHIVNI“ doporučujeme postupně opustit, jsou nyní již bez diagnostického významu, nebo jsou již založeny vhodnější položky jiné.

 

6.

U několika léků byla upravena gesce. Léky jsou převážně v gesci „F“, ale některé také v gesci „O“ (toxikologie), nebo účelově v gesci „B“ a „H“. U všech léků je uváděna třída „DRUG“, lze podle ní třídit.

K lékům byly aktualizovány synonyma a doplněny ATC skupiny.

Byly doplněny léky nové - viz:

 

Acebutolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Alfa-hydroxymetoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Brivaracetam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Cefotaxim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Ceftazidim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Flukonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Gabapentin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Intrakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Meropenem (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Perampanel (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Pregabalin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Rufinamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Stiripentol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Sultiam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Tiagabin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

 

 

7.

Položky z oblasti „genetiky“ byly nově zařazeny pod gesci „Genetika“ = G.

Tyto položky byly dosud pod gescí B a pomocnou gescí W, nyní jsou společně pod G.

Tato gesce je dosud provizorní, nebyla dosud vytvořena oficiální spolupráce s příslušnou odbornou společností, nemá dosud svého gestora. Do této gesce G zařazujeme položky, kde se vyšetřuje lidský genom, mikrobiologie pracuje s extrahumánním genomem a tyto položky jsou pod gescí M.

 

8.

V informatických položkách (gesce „Z“) byly aktualizovány názvy a synonyma, doplněny třídy a další nástroje pro přehlednější zobrazování v hypertextové podobě číselníku NČLP. Byly doplněny poznámkové položky k novým systémům a dále byly doplněny požadované položky pro laboratorní sdělení:

 

20896 Interpretace farmakologických vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20899 Agens - neformalizované sdělení (Nález; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20900 Obrazová informace k laboratornímu výsledku (Blok vyšetření - obraz; TYPE [-] Datový přenos)

 

20901 Laboratorní sdělení - dodatečná ordinace (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20902 Laboratorní sdělení - hlášení výsledků (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20903 Laboratorní sdělení - hlášení kolize v žádance (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20904 Laboratorní sdělení - překročení doby stability (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20905 Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

9.

Další drobné úpravy v konstrukci položek, které nemají vliv na běžnou praxi, nekomentujeme.

V hypertextové formě zobrazování NČLP jsou nyní nabízené pouze aktuální a obsoletní položky, z neaktuálních pouze archivní. V hypertextových seznamech po třídách je doplněna řada nových tříd, které umožňují lepší práce - zejména s položkami hematologickými, informatickými a specifickými IgE.

Vzhledem k maximální vytíženosti gestorů z oblasti mikrobiologie, sérologie a hematologie, vyplývající ze současné situace, nebylo možné dokončit původně plánované položky, budou zařazené do dalšího upgrade.

 


 

Upgrade 2.68.01 - přidány nové položky s klíči od 19180 do 19919 a od 20890 do 20895:

 

V souvislosti se zahájením provazování klíčů NČLP s mezinárodními kódy NPU (Nomenclature for Properties and Units) a s tím spojenou revizí a doplňováním položek NČLP, proběhla řada úprav:

 

1.

Ke všem položkám NČLP s procedurami ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byla vytvořena příslušná položka s obecnější procedurou „IA“.

Původní nahrazené položky budou označené jako „neaktuální = neplatné“; nyní bylo toto zneplatnění realizováno jen u vyšetření SIGE (IgE proti…).

 

Pro přeadresování z této obsoletní nebo neplatné položky na položku s procedurou „IA“ připravíme pomůcku (do LABPOL připravíme a doplníme k položce neaktuální odkaz na položku vhodnou aktuální). Bude k dispozici v dalším upgrade DASTA a NČLP.

Tyto úpravy u položek SIGE byly nyní nutné s ohledem na jejich další připravovaný rozvoj a doplnění.

 

Tam, kde byla u položky NČLP pouze procedura ELISA, byla vyměněna za obecnější IA. Podobné úpravy byly již v minulosti debatovány a schváleny jako bezproblémové.

 

Připomínáme, že v DS4 je možné k položkám s procedurou IA (i k položkám s procedurou *) sdělovat upřesnění použité procedury (v bloku ku_z_lab v atributu spec_proc).

 

Tyto nově založené položky s procedurou IA nezahrnujeme do následujícího seznamu, jsou v příloze.

První kolo těchto úprav proběhlo již v předchozích upgrade.

 

2.

K položkám z gesce „M“ (mikrobiologie), „S“ (sérologie) a „I“ (imunologie), které se týkají vyšetřovaného agens, byla nově připojena informace (položka) AGENS s uvedením jeho názvu.

Přes tuto položku jsou nyní propojena všechna vyšetření (i objednávky a interpetace) týkající se příslušného agens. Současně byly, díky tomuto propojení, aktualizovány (sjednoceny) názvy dotčených položek (ve všech dotčených gescích).

V programu ČLP i systému SLP lze nově třídit a hledat pomocí tohoto nového sloupce „agens“.

Tyto úpravy názvů a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravy názvů položky definičně nemění, pouze zpřesňují. Do dalšího upgrade budou další potřebné položky doplněny.

 

3.

U položek z gesce „S“ a „I“, které souvisí s tzv. hodnocením či vydáváním „indexu pozitivity“, byla provedena řada úprav, aby bylo možné finálně kompromisně vyřešit dlouhodobý problém s jejich striktním odmítáním i důsledným vyžadováním.

 

Aby bylo umožněno:

- vydávání výsledků pouze ve tvaru formalizovaných textů (negativní pozitivní apod.)

- vydávání výsledků ve tvaru číselném s připojeným formalizovaným hodnocením

je nutné mít k dispozici položku typu „NF“ (numerická nebo s formalizovaným textem) s příslušnou definicí a s názvem umožňujícím oba způsoby sdělování. Jedná se o nestandardní, leč praxí velmi žádané řešení.

 

Z výše uvedených důvodů byl u těchto položek upraven druh veličiny z původního nevhodného RSUBSTR na nově založený RODIP (relativní optická denzita - IP). Jedná se o pomocný druh veličiny, který nemá svůj protějšek v NPU (tam se indexy pozitivity nepřipouštějí). Jednotkou je „-“.

 

V definici položky byly upraveny formáty a mezní hodnoty, formát referenčních mezí byl v souladu s požadavky DS4 nastaven na hodnotu „0“ (referenční meze se nesdělují, lze sdělovat hodnocení - podrobněji viz blok vrn).

 

V názvu do sestav se již nevyskytuje označení (IP), které bylo nepřijatelné pro pracoviště, která tento pro ně vnitrolaboratorní index nevydávají, v ostatních názvech byl ponechán. Tyto položky se jednoznačně poznají podle druhu veličiny „RODIP“. V DS4 je pro jejich přenos vše již připraveno (od verze 4.18.03).

Lokálně si každá laboratoř může své názvy upravit sama. Jednotku i.p. naše platné normy nepřipouští.

 

Tyto úpravy a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravy položky definičně nemění, pouze zpřesňují a umožňují univerzálnější využití bez nutnosti náročných změn. Podobné úpravy byly již v minulosti schváleny a realizovány.

 

4.

U položek „SIGE“ (IgE proti….) je důsledně nastavena gesce „I“, byly aktualizovány jejich názvy a byla doplněna synonyma pro jejich jednodušší vyhledávání v hypertextových seznamech. V plném názvu je připojen odkaz na některý z firemních kódů, u směsí je připojen jejich výčet (zobrazuje se při práci s programem ČLP a systémem SLP). Současně byly doplněny některé další.

(Zadrželi jsme nyní ucelený balíček dalších položek SIGE s ohledem na jejich číslování nad 50000.)

 

5.

U léků byla aktualizována synonyma, již nebudou jako synonyma používány obchodní názvy.

 

6.

Nově založené položky zařazené do upgrade 2.68.01:

 

19770     Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19771     Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19772     Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19773     Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19768     Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19769     Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19776     Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19777     Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19778     Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19779     Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19774     Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19775     Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

 

19765     Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] *)

19766     Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

19767     Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

 

19220     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19221     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19222     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19223     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19224     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19225     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19226     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19227     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19228     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19229     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19230     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19231     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19232     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19233     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19234     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19235     Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19204     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19205     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19206     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19207     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19208     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19209     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19210     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19211     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19212     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19213     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19214     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19215     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19216     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19217     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19218     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19219     Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

 

20891     Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

20892     MRZ reakce - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

 

19908     IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19909     IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19910     IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19911     IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19912     IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19913     IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19914     IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19915     IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19788     IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19789     IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19790     IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19791     IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19796     IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19797     IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19798     IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19799     IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19800     IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19801     IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19802     IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19803     IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19916     IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19917     IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19918     IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19919     IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19804     IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19805     IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19806     IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19807     IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19808     IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19809     IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19810     IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19811     IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19812     IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19813     IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19814     IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19815     IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19816     IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19817     IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19818     IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19819     IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19828     IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19829     IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19830     IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19831     IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19832     IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19833     IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19834     IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19835     IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19836     IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19837     IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19838     IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19839     IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19840     IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19841     IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19842     IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19843     IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19844     IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19845     IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19846     IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19847     IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19848     IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19849     IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19850     IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19851     IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19856     IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19857     IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19858     IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19859     IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19860     IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19861     IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19862     IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19863     IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19868     IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19869     IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19870     IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19871     IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19872     IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19873     IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19874     IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19875     IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19876     IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19877     IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19878     IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19879     IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19780     IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19781     IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19782     IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19783     IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19784     IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19785     IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19786     IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19787     IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19792     IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19793     IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19794     IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19795     IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19820     IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19821     IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19822     IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19823     IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19824     IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19825     IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19826     IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19827     IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19852     IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19853     IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19854     IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19855     IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19864     IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19865     IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19866     IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19867     IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19896     IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19897     IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19898     IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19899     IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19880     IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19881     IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19882     IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19883     IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19884     IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19885     IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19886     IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19887     IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19892     IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19893     IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19894     IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19895     IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19888     IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19889     IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19890     IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19891     IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19900     IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19901     IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19902     IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19903     IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19904     IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19905     IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19906     IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19907     IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

20895     Premenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20893     Perimenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20894     Postmenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

 

Nově založené položky s procedurou IA jsou k dispozici v dokumentu příloha IA.

 


 

Upgrade 2.67.01 - přidány nové položky s klíči od 19026 do 19179:

 

19164  DNA viru Epstein-Baarové (počet) (B; num. konc. [10^3/l] *)

19165  DNA viru Epstein-Baarové (počet) (B; num. konc. [10^3/l] PCR)

19166  DNA viru Epstein-Baarové (výp) (B; num. obsah [10^3/g] výpočet)

19154  Galectin-3 (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19155  Galectin-3 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19156  Galectin-3 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19157  Galectin-3 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19026  IgE proti chlorhexidinu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19027  IgE proti chlorhexidinu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19028  IgE proti chlorhexidinu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19029  IgE proti chlorhexidinu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19030  IgE proti nAmb a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19031  IgE proti nAmb a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19032  IgE proti nAmb a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19033  IgE proti nAmb a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19038  IgE proti nGal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19039  IgE proti nGal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19040  IgE proti nGal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19041  IgE proti nGal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19042  IgE proti nGal d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19043  IgE proti nGal d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19044  IgE proti nGal d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19045  IgE proti nGal d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19046  IgE proti nGal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19047  IgE proti nGal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19048  IgE proti nGal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19049  IgE proti nGal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19034  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19035  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19036  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19037  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19050  IgE proti rAha h2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19051  IgE proti rAha h2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19052  IgE proti rAha h2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19053  IgE proti rAha h2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19058  IgE proti rAlt a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19059  IgE proti rAlt a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19060  IgE proti rAlt a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19061  IgE proti rAlt a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19070  IgE proti rApi m10 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19071  IgE proti rApi m10 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19072  IgE proti rApi m10 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19073  IgE proti rApi m10 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19062  IgE proti rApi m2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19063  IgE proti rApi m2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19064  IgE proti rApi m2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19065  IgE proti rApi m2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19066  IgE proti rApi m3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19067  IgE proti rApi m3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19068  IgE proti rApi m3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19069  IgE proti rApi m3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19074  IgE proti rAra h 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19075  IgE proti rAra h 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19076  IgE proti rAra h 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19077  IgE proti rAra h 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19054  IgE proti rAra h8 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19055  IgE proti rAra h8 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19056  IgE proti rAra h8 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19057  IgE proti rAra h8 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19078  IgE proti rAsp f 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19079  IgE proti rAsp f 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19080  IgE proti rAsp f 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19081  IgE proti rAsp f 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19082  IgE proti rAsp f 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19083  IgE proti rAsp f 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19084  IgE proti rAsp f 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19085  IgE proti rAsp f 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19086  IgE proti rCan f3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19087  IgE proti rCan f3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19088  IgE proti rCan f3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19089  IgE proti rCan f3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19090  IgE proti rCan f5 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19091  IgE proti rCan f5 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19092  IgE proti rCan f5 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19093  IgE proti rCan f5 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19094  IgE proti rDer p 23 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19095  IgE proti rDer p 23 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19096  IgE proti rDer p 23 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19097  IgE proti rDer p 23 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19098  IgE proti rFel d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19099  IgE proti rFel d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19100  IgE proti rFel d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19101  IgE proti rFel d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19102  IgE proti rGly m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19103  IgE proti rGly m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19104  IgE proti rGly m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19105  IgE proti rGly m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19106  IgE proti rGly m6 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19107  IgE proti rGly m6 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19108  IgE proti rGly m6 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19109  IgE proti rGly m6 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19110  IgE proti rJug r 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19111  IgE proti rJug r 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19112  IgE proti rJug r 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19113  IgE proti rJug r 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19114  IgE proti rMal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19115  IgE proti rMal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19116  IgE proti rMal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19117  IgE proti rMal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19118  IgE proti rMal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19119  IgE proti rMal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19120  IgE proti rMal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19121  IgE proti rMal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19122  IgE proti rOle e 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19123  IgE proti rOle e 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19124  IgE proti rOle e 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19125  IgE proti rOle e 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19126  IgE proti rTri a 14 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19127  IgE proti rTri a 14 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19128  IgE proti rTri a 14 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19129  IgE proti rTri a 14 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19130  IgE proti směsi potravin 22 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19131  IgE proti směsi potravin 22 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19132  IgE proti směsi potravin 22 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19133  IgE proti směsi potravin 22 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19134  IgE proti směsi potravin 25 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19135  IgE proti směsi potravin 25 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19136  IgE proti směsi potravin 25 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19137  IgE proti směsi potravin 25 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19138  IgE proti směsi potravin 29 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19139  IgE proti směsi potravin 29 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19140  IgE proti směsi potravin 29 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19141  IgE proti směsi potravin 29 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19142  IgE proti směsi potravin 30 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19143  IgE proti směsi potravin 30 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19144  IgE proti směsi potravin 30 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19145  IgE proti směsi potravin 30 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19146  IgE proti směsi potravin 32 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19147  IgE proti směsi potravin 32 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19148  IgE proti směsi potravin 32 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19149  IgE proti směsi potravin 32 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19150  IgE proti směsi pylů stromů 10 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19151  IgE proti směsi pylů stromů 10 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19152  IgE proti směsi pylů stromů 10 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19153  IgE proti směsi pylů stromů 10 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19158  Mykofenolát_0 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19159  Mykofenolát_0 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19160  Mykofenolát_120 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19161  Mykofenolát_120 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19162  Mykofenolát_30 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19163  Mykofenolát_30 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19167  RF-IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19168  RF-IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19169  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19170  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19171  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19172  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19173  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19174  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19175  RF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19176  RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19177  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19178  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19179  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

 


 

Upgrade 2.66.01 - přidány nové položky s klíči od 18397 do 19025 a od 20881 do 20890:

 

Jedná se o velmi rozsáhlý upgrade NČLP, v němž vedle běžných z praxe žádaných položek byly realizovány tři významné inovace a úpravy:

 

1.

Založení záměrně duplicitních položek:

S,P_FLC Kappa = Ig/L-kappa free,

S,P_FLC Lambda = Ig/L-lambda free,

Csf_Albumin a

CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein

s jednotkou v mg/l, které jsou z minulosti dosud v NČLP s nevhodnou jednotkou g/l.

Tuto dlouho slibovanou akci spojujeme s nynější rozsáhlou inovací NČLP. Doporučujeme přejít na tyto nové vhodnější položky, původní nevhodné budou později označené jako obsoletní, ale budou v NČLP trvale ponechané.

 

2.

Převedení položek NČLP, které se týkají léků, pod nově založenou gesci ČSKF „F“ a realizace první fáze inovace. Vedle stávajících položek SUBSTC jsou doplněné položky MASSC. Současně proběhla první fáze revizí. V druhé fázi revizí předpokládáme drobné doplnění popisných informací a případné doplnění dalších chybějících lékových položek.

Zásadní změnou v přístupu k těmto položkám je paralelní vytváření položek s druhem veličiny „látková koncentrace“ a „hmotností koncentrace“, přičemž obě formy jsou rovnocenné - již zde není vyznačování tzv. položek druhotných. Pro rozlišení v názvu jsou položky SUBSTC označované hvězdičkou (změna!).

Tato změna plyne z rozhodnutí ČSKF - viz: Vyjádření ČSKF 2019

 

3.

Převedení položek, které se týkají mikrobiologie, pod gesci „M“ a realizace první fáze jejich zásadní inovace. První fáze inovace byla zaměřena na doplnění číselníku systémů pro aktuální potřeby mikrobiologie, současně byl mikrobiologický číselník systémů redukován a aktualizován a byly významně doplněné specifikace systémů (vše současně ve vazbě na Datový standard DASTA):

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

 

Dále byl doplněn číselník procedur a číselník komponent a byla realizována významná inovace položek NČLP typu „AGENS“, ve vazbě na Datový standard DASTA verze 4:

NČLP - seznam položek podle názvů (jen Agens)

Již nevhodné položky NČLP typu „agens“ byly označeny jako obsoletní, později budou označené jako neaktuální (na žádost je lze případně ještě i vrátit zpět).

 

Současně byla do NČLP doplněna řada položek PCR. Další budou zařazené do následujících upgrade. Předpokládá se, že názvy komponent typu „DNA xy“ budou upravené, označení „DNA“ bude zařazeno na konec názvu komponenty (v další verzi - v jednání).

 

Podrobnější informace k realizovaným a zamýšleným úpravám mikrobiologických položek najdete zde:

Inovace mikrobiologických položek 2019

 

 

SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK ZAŘAZENÝCH DO TOHOTO UPGRADE:

 

Záměrně duplicitní položky, které byly v minulosti založeny s jednotkou pro současnou praxi nevhodnou - k níže uvedeným doporučeným položkám existují původní protějšky v g/l:

 

18481     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18482     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18483     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18408     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18409     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18410     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18771     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18772     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18773     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18774     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18775     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18776     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18777     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18778     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18779     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18780     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18781     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18782     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

 

Nové položky požadované z praxe - gesce „B“, „H“ a „S“ (abecedně):

 

18403     5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

18401     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 1)

18402     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 2)

18413     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18414     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18415     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18416     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18417     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18418     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18419     Adenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18420     Adenosindeamináza (Nesp. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Abs. spektrofotom.)

19005     Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] *)

18475     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] *)

18476     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18477     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

18478     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] *)

18479     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18480     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19020     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] *)

19021     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19022     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

19023     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] *)

19024     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19025     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

18767     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] CMIA)

18768     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

18755     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] *)

18756     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] Mikros. sv.)

18894     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] *)

18895     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

 

Nové položky z gesce farmakologie:

 

18397     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18398     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18399     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18400     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18404     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18405     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18406     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18407     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18471     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18472     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18473     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18474     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18496     Amikacin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18497     Amikacin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18492     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18493     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18494     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18495     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18486     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18487     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18488     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18489     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18490     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18491     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18484     Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18485     Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18498     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18499     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18500     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18501     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18504     Amitriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18505     Amitriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18502     Amitriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18503     Amitriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18506     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18507     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18508     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18509     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18510     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18511     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18512     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18513     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18522     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18523     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18524     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18525     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18518     Barbituráty* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18519     Barbituráty* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18520     Barbituráty* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18521     Barbituráty* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18534     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18535     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18536     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18537     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18530     Benzodiazepiny* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18531     Benzodiazepiny* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18532     Benzodiazepiny* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18533     Benzodiazepiny* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18544     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18545     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18546     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18547     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18642     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18643     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18644     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18645     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18590     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18591     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18592     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18593     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18596     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18597     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18598     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18599     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18594     Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18595     Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18602     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18603     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18604     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18605     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18606     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18607     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18600     Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18601     Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18648     Cyklosporin A (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18649     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18650     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18651     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18652     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18653     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18654     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18655     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18656     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18657     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18658     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18659     Desipramin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18660     Desipramin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18695     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18696     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18697     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18698     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18693     Desmetylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18694     Desmetylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18667     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18668     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18669     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18670     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18671     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18672     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18665     Diazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18666     Diazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18677     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18678     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18679     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18680     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18675     Digitoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18676     Digitoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18681     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18682     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18683     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18684     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18685     Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18686     Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18689     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18690     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18691     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18692     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18687     Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18688     Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18699     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18700     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18701     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18702     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18703     Doxepin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18704     Doxepin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18712     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18713     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18714     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18715     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18716     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18717     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18718     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18719     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18726     Etosuximid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18727     Etosuximid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18724     Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18725     Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18731     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18732     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-LC)

18730     Everolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18884     Fenobarbital (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18885     Fenobarbital (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18886     Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18887     Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18890     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18891     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18892     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18893     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18888     Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18889     Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18735     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18736     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18737     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18738     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18733     Flekainid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18734     Flekainid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18739     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18740     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18741     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18742     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18743     Flunitrazepam (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18744     Flunitrazepam (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18751     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18752     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18753     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18754     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18749     Fluoxetin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18750     Fluoxetin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18745     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18746     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18747     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18748     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18765     Haloperidol (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18766     Haloperidol (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18763     Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18764     Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18918     Chinidin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18919     Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18916     Chinidin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18917     Chinidin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18783     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18784     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18785     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18786     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18787     Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18788     Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18564     Karbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18565     Karbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18560     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18561     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18562     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18563     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18558     Karbamazepin volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18559     Karbamazepin volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18556     Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18557     Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18789     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18790     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18791     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18792     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18622     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18623     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18624     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18625     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18795     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18796     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18797     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18798     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18799     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18800     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18801     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18802     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18805     Levetiracetam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18806     Levetiracetam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18809     Lidokain (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18810     Lidokain (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18811     Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18812     Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18823     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18824     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18825     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18826     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18829     Metoprolol (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18830     Metoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18842     Metotrexát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18843     Metotrexát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18827     Metotrexát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18828     Metotrexát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18831     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18832     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18833     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18834     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18837     Mykofenolát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18858     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18859     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18860     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18861     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18856     Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18857     Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18864     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18865     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18866     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18867     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18862     Nordiazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18863     Nordiazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18868     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18869     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18870     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18871     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18874     Nortriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18875     Nortriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18872     Nortriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18873     Nortriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18661     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18662     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18663     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18664     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18876     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18877     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18878     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18879     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18880     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18881     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18882     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18883     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18896     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18897     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18898     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18899     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18906     Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18907     Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18904     Prokainamid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18905     Prokainamid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18902     Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18903     Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18912     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18913     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18914     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18915     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18920     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18921     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18922     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18923     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18928     Salicylát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18929     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18930     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18924     Salicylát* (P; látková konc. [mmol/l] IA)

18925     Salicylát* (S; látková konc. [mmol/l] IA)

18926     Salicylát* (Žaludeční tekutina; látková konc. [mmol/l] IA)

18927     Salicylát* (U; látková konc. [mmol/l] IA)

18931     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18932     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18933     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18934     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18936     Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18935     Sirolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18945     Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18946     Teofylin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18947     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18948     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18949     Teofylin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18950     Teofylin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18951     Thiopental (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18952     Thiopental (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18955     Tobramycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18956     Tobramycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18953     Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18954     Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18957     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18958     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18959     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18960     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18961     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18962     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18963     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18964     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18969     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18970     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18971     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18972     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18965     Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18966     Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18967     Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18968     Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18987     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18988     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18989     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18990     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18983     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18984     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18985     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18986     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18981     Valproát volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18982     Valproát volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18979     Valproát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18980     Valproát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18997     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18998     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18999     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19000     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18995     Vankomycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18996     Vankomycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19001     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19002     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19003     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19004     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19008     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19009     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19010     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19011     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19012     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19013     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19014     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19015     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19016     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19017     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19018     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19019     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

 

Nové položky z gesce mikrobiologie:

 

18421     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18422     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18423     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18424     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18425     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18426     Agens (Cizí těleso; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18427     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18428     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18429     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18430     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18431     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18432     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18433     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18434     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18435     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18436     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18437     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. meningitis)

18438     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18439     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18440     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18441     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18442     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18443     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18444     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18445     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18446     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18447     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18448     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18449     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18450     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18451     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18452     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18453     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18454     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18455     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18456     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18457     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18458     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18459     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18460     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18461     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18462     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18463     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18464     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18465     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18466     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18467     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18468     Agens (Výtěr z rekta; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18469     Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18470     Agens (U; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18411     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] *)

18412     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18514     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] *)

18515     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18516     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18517     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18538     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] *)

18539     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18526     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18527     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18540     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] *)

18541     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] PCR)

18542     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] *)

18543     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] PCR)

18548     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] *)

18549     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18550     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] *)

18551     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18552     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] *)

18553     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18554     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] *)

18555     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18640     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18641     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18566     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] *)

18567     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18588     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] *)

18589     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] PCR)

18568     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] *)

18569     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18570     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] *)

18571     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18576     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] *)

18577     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18578     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] *)

18579     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18572     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] *)

18573     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18574     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] *)

18575     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18580     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] *)

18581     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18582     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] *)

18583     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18584     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] *)

18585     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18586     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] *)

18587     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18626     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] *)

18627     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18628     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] *)

18629     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] PCR)

18630     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18631     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18632     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] *)

18633     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18634     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18635     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18636     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] *)

18637     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] PCR)

18638     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] *)

18639     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18646     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] *)

18647     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18673     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] *)

18674     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18705     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18706     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18528     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] *)

18529     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] PCR)

18710     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] *)

18711     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18707     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] *)

18708     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] PCR)

18722     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] *)

18723     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] PCR)

18720     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] *)

18721     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] PCR)

18728     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18729     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18759     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18760     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18757     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] *)

18758     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18761     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18762     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18610     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18611     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18612     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18613     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18614     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

18615     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

18616     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18617     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18618     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18619     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18620     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18621     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18608     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18609     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18793     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] *)

18794     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18803     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18804     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18807     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18808     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18813     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] *)

18814     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18815     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] *)

18816     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] PCR)

18817     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18818     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18819     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

18820     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

18821     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] *)

18822     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] PCR)

18835     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18836     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18838     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18839     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18840     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] *)

18841     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] PCR)

18846     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18847     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18844     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18845     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18848     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18849     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18854     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18855     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18850     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18851     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18852     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18853     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18900     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18901     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18908     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] *)

18909     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] PCR)

18910     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] *)

18911     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] PCR)

18939     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] *)

18940     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] PCR)

18943     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18944     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18941     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] *)

18942     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18937     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] *)

18938     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] PCR)

18973     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18974     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18975     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18976     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18977     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18978     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18991     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] *)

18992     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] PCR)

18993     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] *)

18994     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] PCR)

18769     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18770     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

19006     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

19007     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18709     Roup dětský (Otisk perianálních řas; přítomnost [-] Mikroskopie parazitologická)

 

Pro mikrobiologii byly doplněny k novým systémům informatické položky pro přenos výsledků:

 

20881     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20882     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20883     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20884     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20885     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20886     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20887     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20888     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20889     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20890     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

 


 

Upgrade 2.65.01 - přidány nové položky s klíči od 18371 do 18396:

 

18371      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18372      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18373      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18374      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18375      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18376      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18377      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18378      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18379      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

18380      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

18381      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18382      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofotometrie)

18383      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] *)

18384      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] imunoturbidimetrie)

18385      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18386      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18387      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18388      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18389      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18390      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18391      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18392      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18393      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] *)

18394      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

18395      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18396      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

 

 

Další úpravy a informace:

 

Součástí tohoto upgrade byla první fáze revize položek z gesce I, S, M, týkající se především zatřídění položek (třídy komponent a položek), příslušných gescí (přeřazení některých položek nevhodně zařazených) a drobných úprav názvů a synonym. Úpravy se nedotknou práce s NČLP, projeví se především ve zkvalitnění jeho hypertextové formy na webech, kde je NČLP zobrazován. Tyto úpravy byly nutné pro další fázi revize položek.

 

Současně byly realizovány úpravy v datových blocích pro sdělování numerických hodnot výsledků vyšetření a jejich interpretace, týká se zejména sdělování hodnot tzv. „technických veličin“ v imunologii a sérologii. Podrobněji v dokumentu Zobrazování numerických výsledků.

 

Oprava názvu 2 položek NČLP - z názvu vypuštěno omylem vložené označení „(IP)“:

Anti-Campylobacter jejuni IgA (IP)

Anti-parainfluenza 2 IgA (IP)

 

U položek „index pozitivity“ (v názvu mají na konci řetězce „(IP)“) sjednocen druh veličiny na RSUBSTR (u některých bylo nevhodné SUBSTRTO) - jednotka se nemění, zůstává „1“, jedná se o drobnou změnu.

 

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Bylo sjednoceno opravou u několika položek omylem zadaných s kIU/l. Jedná se o opravu drobnou, definice v NČLP se tím nemění. Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

 

Byla požadovaná nová položka KEB (koeficient energetické bilance), z rozhodnutí gestora není doplněna, neboť se jedná pouze o přefaktorovaný poměr Csf_laktát/Csf_glukóza, který již v NČLP je (klíč 17774).

 

V NČLP se litr uvádí jako „l“, tj. s malým písmenem. Norma povoluje velké i malé L i l, upřednostňuje „l“.