Přehled stěžejních verzí DASTA

 

  • DS 01.10     1. 7. 1997     "TXT"
  • DS 01.20     1. 1. 2001     "TXT"
  • DS 02.01     1. 5. 2002     "DTD"
  • DS 03.01     2. 6. 2003     "DTD"
  • DS 04.01     1. 1. 2007     "XML"

V současné době je udržována a dále rozvíjena pouze verze DS 4.xx.xx.