Kontakt

Za odborného garanta:

Předseda ČSZIVI:
Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací
Ing. Zeman Martin
Krajská zdravotni, a.s.
Sociální péče 33161/12A
40l 13 Ústí nad Labem

Předseda sekce ČSZIVI - DASTA:
Ing. Miroslav Zámečník
e-mail: zamecnik@sekk.cz