Přednosti DASTA pro tuzemské prostředí

 

Podstatnou předností DS je fakt, že se na jeho vývoji podíleli a podílejí tvůrci i uživatelé IS a že je vyvíjen v "domácím" prostředí - vychází z tuzemských potřeb, požadavků i podmínek.

Nutno připomenout, že všude, kde to je možné, ctí zahraniční číselníky či vytváří prostor pro realizaci vazeb na ně - mnohé zahraniční číselníky vznikly až později po číselnících (či strukturách) DASTA.

Jednotlivé požadavky na jeho úpravy a doplňky jsou relativně snadno realizovatelné, lze je nahlížet v komplexnějších souvislostech současných IS, změny mohou být rychle prodiskutované, schválené a realizované v praxi.

Velmi významným faktem pro praxi je, že DS a IS se vzájemně ovlivňují i respektují:

  • DS je vyvíjen již řadu let a vychází z praxe, z reálných tuzemských zdravotnických IS
  • IS respektují datové struktury, prvky i číselníky DS, zejména NČLP
  • IS si vzájemně mezi sebou rozumí a relativně snadno si mohou předávat data
  • prostřednictvím DS dochází k částečné standardizaci některých zdravotnických zpráv a nálezů, zejména nálezů laboratorních (především ve vazbě na normu ISO 15189)
  • do vytvořených struktur a nástrojů lze jednoduše vkládat další potřebné datové bloky nebo číselníky

DS slouží k předávání dat mezi IS v různém rozsahu dle potřeb komunikujících stran. Jeho smyslem je dovolit jak předávání dat jen v nezbytně nutném rozsahu (například prostá objednávka vyšetření a co nejjednodušší sdělení výsledků), tak i vysoce sofistikované a komplexní zasílání rozsáhlých datových bloků (například formalizované sdělování výsledků, předávání zpráv včetně souvisejících podkladů, interpretací, obrazů atd.).

Cennou předností DS je také možnost předávání komplexních dat systémům třetí strany (například komplexní datové bloky zahrnující vedle textových zpráv také formalizované datové bloky jednotlivých vyšetření, formalizované diagnózy, urgentní informace nebo formalizované informace o podávaných či vydaných lécích). Toto je propracováno zejména v DS4.

Komplexnost standardem nabízených datových bloků a možnost formalizovaného sdělování (například laboratorních výsledků) využívají některé systémy nejen pro archivaci dat, ale i pro předávání mezi IS jednoho uživatele - například lze takto přenést vše k jednomu pacientovi z jednoho IS do jiného IS (třeba z počítače v ordinaci lékaře do notebooku příslušného praktického lékaře atd.).

Zajímavou možností DS4 jsou nástroje pro standardizované připojení firemních bloků, které umožňují další široké využívání základní struktury DS ve speciálních informačních systémech i pro další speciální oblasti komunikací.