cr_znak

Národní číselník laboratorních položek (je také součástí DASTA MZ ČR)

 

 

 

 

 

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.89.01

 

*ENGLISH - National code list of laboratory items - basic information

 

 

Seznam nových položek a úprav:

NČLP - seznam nových položek a úprav v tomto řádném upgrade

 

Číselníky NČLP mimořádně aktualizované po vydání řádného upgrade, drobné změny a opravy

 

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

 

 

Práce s položkami NČLP:

Pro podrobné a kompletní seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP, v němž lze pracovat se všemi aktuálními, obsoletními, neaktuálními i neplatnými položkami NČLP a se všemi údaji a popisy k jednotlivým záznamům i se všemi číselníky. Níže uváděné praktické pracovní hypertextové seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace a zobrazují pouze položky aktuální, obsoletní a vybrané neaktuální (neobsahují položky neplatné, byť jsou i nadále nedílnou součástí NČLP).

Program ČLP je součástí DASTA, lze jej bezplatně instalovat z webu DASTACR a bezplatně používat.

 

Hypertextové seznamy umožňují rychlý praktický náhled na položky NČLP, nenahrazují však práci s NČLP pomocí programu ČLP (či systému SLP). Například v seznamech jsou léky uvedené v gesci „F“, ale také v gesci „H“, „B“ a „O“ (podle toho, kdo se o příslušnou skupinu léků stará), sumárně jsou ve třídě „DRUG“, abecedně včetně synonym také v seznamu podle názvů. K vyhledávání je tedy třeba volit více přístupů.

 

Upozornění:

V hypertextových seznamech jsou pouze položky NČLP vydané v řádném upgrade DS a NČLP, neobsahuje položky vydávané v mimořádných upgrade samotného NČLP (do hypertextu budou zařazené s nejbližším řádným upgrade DS a NČLP).

 

 

Praktické pracovní seznamy obsahující pouze položky aktuální, obsoletní a významné archivní:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů a synonym - základní seznam (bez komp. IgE a AGENS)

NČLP - seznam položek podle názvů pro alergologická vyšetření (jen komponenta IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů pro kultivační vyšetření (jen komponenta AGENS)

 

NČLP - seznam položek podle vyšetřovaných agens

(obsahuje jen vybrané položky z mikrobiologie, sérologie a související provázané přes vyšetřovaný agens)

 

NČLP - číselník aktuálních agens

(kompletní číselník agens včetně původních názvů - číselník je využíván v agendě mikrobiologických kultivačních vyšetření)

 

NČLP - seznam položek podle gescí

(gesci určuje správce položek - například léky jsou v gesci F, B, H, O, ale sumárně v rámci třídy DRUG v seznamu dle tříd výše)

 

NČLP - seznam položek podle kategorií

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle přiřazené kategorie)

 

NČLP - seznam položek podle klíčů

(pomocný pracovní soupis všech položek setříděný podle klíče NČLP, připojena informace o aktuálnosti)

 

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

(pomocný pracovní seznam vhodný pro tvůrce IS)

 

NČLP - seznam položek podle systémů

(je nabízen vybraný systém společně s dalšími systémy definovanými k příslušné komponentě)

 

NČLP - MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV 

(číselník MTV obsahuje jednotlivé matice, obsahující definované formalizované texty, na které je odkazováno z položek NČLP)

 

NČLP - číselník - odběrové prostředky - nádobky a přípravky

(číselník NCLPONP obsahuje seznam odběrových nádobek včetně přídavků, k němuž si uživatelé vytvářejí své lokální protějšky)

 

 

Chybějící položky v NČLP:

Do NČLP jsou doplňované položky na základě požadavků z praxe.

Pokud potřebujete ke stávající položce doplnit další procedury, sdělte její NČLP klíč a žádané procedury.

Pokud potřebujete ke stávající položce doplnit další systémy, sdělte její NČLP klíč, žádané systémy a případně také jednotku, pokud se bude lišit od jednotky uvedené u vzorové položky.

 

Pokud potřebujete doplnit novou položku, použijte formulář:

NČLP - formulář pro žádost o doplnění chybějící položky

 

 

Důležitá upozornění:

 

1.

Aby vám neunikly důležité informace o novinkách a aktualizacích v NČLP i v DASTA, doporučujeme vám přihlášení k odběru novinek, které můžete realizovat zde:

https://www.dastacr.cz/novinky.html

 

2.

Zkontrolujte své mapování na NČLP, zda nejste napojeni na již neaktuální nebo obsoletní položky NČLP!

Používání neaktuálních položek NČLP a používání nonNČLP (lokálních) položek je od 1.1.2024 nedovolené!

 

 

Přehledy a informace k jednotlivým gescím:

 

Mezioborové:

NČLP - specifikace SYST a PROC v DS4 a IS

NČLP - sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

NČLP - položky pro výběr interpretačních škál

NČLP - položky aktuální a neaktuální, kontroly a údržba

NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M

NČLP - odběrové prostředky - konstrukce kódů

NČLP - číselník - odběrové prostředky

NČLP - číselník - odběrové prostředky - struktura [NCLPONP]

Metrologická terminologie - praktický slovník pojmů s komentáři

 

Biochemie:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

NČLP - tabulkový přehled - klonidinový supresní test

NČLP - sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Hematologie: 

NČLP a hematologická vyšetření

 

Mikrobiologie:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření - základní informace

NČLP - položky pro kultivační vyšetření - seznam položek  

NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M

NČLP - číselník aktuálních agens

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky - automaticky

Aktuální systémy pro mikrobiologické položky + původní a jejich přesměrování - pracovní text

Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020

Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

Imunologie a sérologie:

NČLP - stanovení specifických protilátek - zavedená filozofie konstrukce položek

 

 

Aktuálně v roce 2022 až 2024 - důležitá sdělení, dokumenty, texty:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření (2024)

Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením (2024)

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR - nové položky v ml/min

NČLP - specifikace SYST a PROC v DS4 a IS

NČLP - položky pro výběr interpretačních škál

NČLP - druhy veličin v gescích I, S, M

NČLP - abecední výčet interních číselníků DASTA + číselníků v DASTA používaných

NČLP - sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

NČLP - přehledný aktuální seznam položek pro vyšetření SARS-CoV-2 (do roku 2022)

NČLP - zobrazování položek (výsledků) v nálezových sestavách (doporučení 2022)

NČLP - položky aktuální a neaktuální, kontroly a údržba (2022)

MTV -  základní informace (2022)

MTV -  náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV (2022)

MTV -  typy a váhy, popis

Zobrazování numerických výsledků

 

 

Mapování položek NČLP na NPU:

NČLP / NPU - seznam již propojených položek

NČLP / NPU - základní informace o mapování

NČLP / NPU - číselník kvality vazeb, popis

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DASTA:

NČLP - interní číselníky - seznam se stručným popisem - řazení do skupin

NČLP - interní číselníky - abecední výčet

 

MTV - základní informace

MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV

MTV - typy a váhy, popis

Vazby mezi číselníky DS4

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP.

 

 

Důležité informace k NČLP:

NČLP - zobrazování položek (výsledků) v nálezových sestavách (doporučení)

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

 

Další související dokumenty a informace:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Vydávání numerických výsledků (blok VRN)

Zobrazování numerických výsledků

Informace k mikrobiologickým blokům

 

 

Archivní dokumenty - již se průběžně neaktualizují:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sledování v časovém intervalu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

Upozornění na nejčastější kolize

Nálezy laboratorní

Nelaboratorní vyšetření

NČLP a mikrobiologická vyšetření - filosofie konstrukce položek

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

 

Anglický překlad vybraných dokumentů:

NČLP - úvod k NČLP - EN

NČLP - základní informace, popis a teorie - EN

 

 

Praha, 1. 7. 2024