Fakta a DASTA

Současně s vydáním DS 4.23.03 a NČLP 2.80.01 vyšel časopis Klinická biochemie a metabolismus číslo 3 (ročník 30 (51)), září 2022, v němž na stránkách 83 až 88 najdete článek „Jak společně dokážeme ohrozit životy pacientů“.

V článku najdete kritické poznámky k elektronické komunikaci mezi IS, především s ohledem na předávání výsledků laboratorních vyšetření. Jsou zde podrobně popsány typy chyb jak na straně laboratoří při sdělování výsledků vyšetření, tak při objednávce nebo komunikaci mezi IS. Článek vznikl na základě konkrétních situací a zkušeností z praxe.

Odkaz na článek

Článek ke stažení (pdf)

Na předchozí článek v KBM volně navazuje článek v informačním bulletinu FONS číslo 3 (ročník 32), září 2022, v němž na stránkách 7 až 10 najdete článek „Národní číselník laboratorních položek, Datový standard a jejich používání v praxi“.

Článek ke stažení (pdf)

Seznámení se základní problematikou konstrukce položek NČLP (březen 2021)

Celý dokument ke stažení (pdf)

Věstník MZ ČR, 2015, částka 20, strana 72
Sdělení odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydávání Datového standardu

Datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (dále jen „Datový standard MZ“), verze 03.01.01 a vyšší, rozvíjené od 1.1.2004 jsou od 1.1.2007 souběžně doplněny o verze řady 04.X.X, přičemž dochází k průběžnému upgrade, zahrnujícímu jak údržbu, tak rozvoj obou řad standardu. Od 1. 7. 2016 nebude Ministerstvo zdravotnictví podporovat rozvoj verze řady 3.X.X Datového standardu MZ. Podpora rozvoje verze standardu řady 4.X.X zůstává zachována a bude probíhat v souladu s prioritami strategie MZ v oblasti elektronizace zdravotnictví. Číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro obě řady Datového standardu MZ jsou k dispozici na serveru webových služeb http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.


Předchozí verze
(arch. září 2022)