Fakta a DASTA

Seznámení se základní problematikou konstrukce položek NČLP (březen 2021)

Celý dokument ke stažení (pdf)

Průzkum ČSZIVI mezi tvůrci IS (duben 2016)

Celý dokument ke stažení (pdf)

Věstník MZ ČR, 2015, částka 20, strana 72
Sdělení odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydávání Datového standardu

Datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení (dále jen „Datový standard MZ“), verze 03.01.01 a vyšší, rozvíjené od 1.1.2004 jsou od 1.1.2007 souběžně doplněny o verze řady 04.X.X, přičemž dochází k průběžnému upgrade, zahrnujícímu jak údržbu, tak rozvoj obou řad standardu. Od 1. 7. 2016 nebude Ministerstvo zdravotnictví podporovat rozvoj verze řady 3.X.X Datového standardu MZ. Podpora rozvoje verze standardu řady 4.X.X zůstává zachována a bude probíhat v souladu s prioritami strategie MZ v oblasti elektronizace zdravotnictví. Číselníky a programové nástroje včetně dokumentace pro obě řady Datového standardu MZ jsou k dispozici na serveru webových služeb http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.

Současný vývoj a záměry rozvoje datového standardu MZ ČR
(průzkum mezi tvůrci zdravotnických IS realizovaný pro seminář MEDSOFT 2011)

Miroslav Seiner, Miroslav Zámečník

Celý dokument ke stažení (pdf)

Dopady nové legislativy na vedení čistě elektronické formy zdravotnické dokumentace (EZD)
Miroslav Novotný

Celý dokument ke stažení (pdf)

Použití DASTA jako základu pro konverzi dat mezi nemocničními informačními systémy (stav k 7.10.2013)
Daniel Mičánek, Kamil Ehrenberger

Celý dokument ke stažení (pdf)
Příloha ke stažení (zip)

V příloze jsou k dispozici 2 skupiny dokumentů - "patternDasta" (bloky pro předávání dat vycházející plně z DS3) a "nonDasta" (bloky pro předávání dat, které jsou předmětem jednání o jejich doplnění do DS3). Jedná se o praktickou ilustraci dalších oblastí, kde je DS využíván.

DASTA a projekty e-Health - stav v roce 2012, další rozvoj

Dokument (pdf)