Vítejte na webu DASTA

DASTA je akronym pro Český národní datový standard pro výměnu informací ve zdravotnictví. Vydavatelem standardu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Koncepční základ standardu vytváří pracovní skupina datových standardů České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI) ČLS JEP ve spolupráci s ostatními subjekty podílejícími se na tvorbě standardu a dle potřeb Národního zdravotnického informačního systému.

Vývoj standardu probíhá ve spolupráci státních organizací, veřejných a privátních subjektů – dodavatelů informačních řešení a jejich uživatelů. Model spolupráce a přímé zapojení uživatelů standardů do jeho vývoje je jednou z jeho nejsilnějších stránek.

Gesce nad jednotlivými bloky datového standardu:

  • ČSZIVI ČLS JEP - klinické datové bloky (IP) a koncepční základ DS
  • ÚZIS - datové bloky pro Národní zdravotnický informační systém (NR)
  • MZ ČR - datové bloky pro pacientský souhrn (PatSum)
AKTUALIZACE
Řádná kompletní aktualizace standardu DS4, číselníku NČLP a programu ČLP
Datum:1.7.2024Verze:DS 04.27.02 a NČLP 02.89.01

Nástroje pro realizaci upgrade včetně archivu předchozích platných verzí DASTA a číselníků jsou k dispozici také na webových službách: https://ciselniky.dasta.mzcr.cz.

Přehled
Řádné, mimořádné a urgentní upgrade DS4 a NČLP *
1.7.2024 upgrade DS 04.27.02 a NČLP 2.89.01 soupis změn
1.5.2024 upgrade DS 04.27.01 a NČLP 2.88.01
1.2.2024 upgrade DS 04.26.05 a NČLP 2.87.01
1.12.2023 upgrade DS 04.26.04 a NČLP 2.86.01
1.7.2023 upgrade DS 04.26.03 a NČLP 2.85.01
1.6.2023 mimořádný technický upgrade DS 04.26.02 a NČLP 2.84.01
1.4.2023 upgrade DS 04.26.01 a NČLP 2.83.01
1.2.2023 mimořádný upgrade DS 04.25.01 a NČLP 2.82.01
1.1.2023 upgrade DS 04.24.01 a NČLP 2.81.01
1.10.2022 upgrade DS 04.23.03 a NČLP 2.80.01
1.7.2022 upgrade DS 04.23.02 a NČLP 2.79.01
1.4.2022 upgrade DS 04.23.01 a NČLP 2.78.01
11.2.2022 mimořádný upgrade DS 04.22.06 a NČLP 2.77.01
1.1.2022 upgrade DS 04.22.05 a NČLP 2.76.01
1.10.2021 upgrade DS 04.22.04 a NČLP 2.75.01
1.7.2021 upgrade DS 04.22.03 a NČLP 2.74.01
14.6.2021 urgentní upgrade NČLP 2.73.05
1.6.2021 urgentní upgrade NČLP 2.73.04
10.5.2021 urgentní upgrade NČLP 2.73.03
20.4.2021 mimořádný upgrade NČLP 2.73.02
1.4.2021 upgrade DS 04.22.01 a NČLP 2.73.01
15.3.2021 urgentní upgrade NČLP 2.72.05
1.3.2021 upgrade DS 04.21.04 a NČLP 2.72.04

* včetně dílčích upgrade samotného NČLP