Validátor datového standardu MZ ČR verze 4

Validátor datového standardu ministerstva zdravotnictví verze 4, zkráceně Validátor DS4, je program pro validaci XML souborů. Kromě kontroly shody se schématem datového standardu kontroluje také množinu pravidel, které jsou součástí normativní specifikace standardu.

Validační nástroj pro DS4