Validátor datového standardu MZ ČR verze 4

Validátor datového standardu ministerstva zdravotnictví verze 4, zkráceně Validátor DS4, je program pro validaci XML souborů. Kromě kontroly shody se schématem datového standardu kontroluje také množinu pravidel, které jsou součástí normativní specifikace standardu.

Validátor DS4 je možné používat ve dvou verzích:

  1. online na adrese https://ezprava.net/ds4
  2. offline (verze ke stažení viz níže)
AKTUALIZACE
Validační nástroj pro DS4
Datum:1.7.2020Verze:Validační nástroj k DS od v. 4.20.01
- verze k finálnímu připomínkování